Sprzeżenia autotransformatorowe w gałezi LO (tor odbiornika)