Otwory rewizyjne zaklejone po zakończonym strojeniu