Pomiar przenika nia sygnału z portu TX na RX przy obciążeniu portu antenowego 50 om.