Charakterystyka S12 toru nadajnika w szerszym zakresie (20MHz)