Złożenie charakterystyk S12 toru nadawczego i odbiorczego