Izolator ferrytowy 125W/30W (cyrkulator z obciążeniem) typu I2112T  firmy Sinclair