Izolator ferrytowy 125W/30W (ze zdemontowanym obciążeniem) typu I2112T  firmy Sinclair