Wnętrze cyrkulatora - widoczne kondensatory dostrojcze