Szczegóły budowy cyrkulatora (widoczny kondensator i sposób połączenia płaszczyny masy)