Tłumienie przenikania z portu 1,6-56 na 140-470 przy otwartym wyjściu ant.