Wstępne przestrojenie na pasmo amatorskie toru  nadajnika (odstęp dupleksowy 7,6 MHz)