Wstępne przestrojenie na pasmo amatorskie toru  odbiornika (odstęp dupleksowy 7,6 MHz)