Teoretyczna charakterystyka promieniowania - pozioma