Teoretyczna charakterystyka promieniowania - pionowa