Dydaktyka

Dydaktyka

W tym miejscu znajdziecie informacje i materiały związane z moją działalnością naukową i dydaktycznną.

Artykuły dostępne on-line:

 Publikacje:

  • "Zastosowania sieci bezprzewodowych w środowisku przemysłowym", Automatyka, Elektryka, Zakłócenia Konferencja Jurata 23-26 czerwca 2010, J. Woźniak, M. Lewczuk, K. Gierłowski, INFOTECH, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-921711-9-5
  • "Comparative analysis of IP-based mobility protocols and fast handover algorithms in IEEE 802.11 based WLANs", J. Wozniak, P. Machań, K. Gierlowski, M. Hoeft, M. Lewczuk, 18th Conference, CN 2011, Ustron, Poland, June 14-18, Proceedings, Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 160 A. Kwiecien, P. Gaj, P.Stera (Eds.), Springer Verlag, 2011, ISBN 978-3-642-21770-8
  • "Performance analysis of mobility protocols and handover algorithms for IP-based networks", J. Wozniak, P. Machań, K. Gierlowski, T. Gierszewski, M. Hoeft, M. Lewczuk, 2011, ISAT 18-20 Sep. 2011 Conference, Szklarska Poreba, Proceedings. Information Systems Architecture and Technology, Service Oriented Networked Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, p. 234-266 ISBN 978-83-7493-631-6
  • "Tworzenie map sieci komputerowych z wykorzystaniem protokołów typu LLDP", K. Nowicki, M.Lewczuk, Ł. Łoska, T. Owczarzak., Krajowe Sypozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2014, Przegląd Telekomunikacyjny R87 -2014, ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487
  • "Ocena przydatności systemu AIS w doborze tras routingowych w sieciach bezprzewodowych o architekturze MESH na obszarze Bałtyku", M. Lewczuk, P. Cichocki, J. Woźniak, Krajowe Sypozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2016. SIGMA-NOT, Przegląd Telekomunikacyjny 8-9/2016 ISSN 1230-3496 e-ISSN 2449-7487 str. 734-740
  • "Systemy akwizycji, przetwarzania i wizualizacji danych AIS na potrzeby projektu netBaltic." M. Lewczuk, P. Cichocki, J. Woźniak, SIGMA-NOT, Przegląd Telekomunikacyjny 12/2016 ISSN 1230-3496 e-ISSN 2449-7487, s.1326-1329
  • "Database and BigData processing system for analysis of AIS messages in the netBaltic research project", M. Lewczuk, P. Cichocki, J. Woźniak, Oct 2, 2017, TASK QUARTERLY vol. 21, No 4, 2017, pp. 321–331

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni