Dydaktyka

Dydaktyka

W tym miejscu znajdziecie informacje i materiały związane z moją działalnością naukową i dydaktycznną.

Artykuły dostępne on-line:

 Publikacje:

  • "Zastosowania sieci bezprzewodowych w środowisku przemysłowym", Automatyka, Elektryka, Zakłócenia Konferencja Jurata 23-26 czerwca 2010, J. Woźniak, M. Lewczuk, K. Gierłowski, INFOTECH, Gdańsk 2010, ISBN 978-83-921711-9-5
  • "Comparative analysis of IP-based mobility protocols and fast handover algorithms in IEEE 802.11 based WLANs", J. Wozniak, P. Machań, K. Gierlowski, M. Hoeft, M. Lewczuk, 18th Conference, CN 2011, Ustron, Poland, June 14-18, Proceedings, Series: Communications in Computer and Information Science, Vol. 160 A. Kwiecien, P. Gaj, P.Stera (Eds.), Springer Verlag, 2011, ISBN 978-3-642-21770-8
  • "Performance analysis of mobility protocols and handover algorithms for IP-based networks", J. Wozniak, P. Machań, K. Gierlowski, T. Gierszewski, M. Hoeft, M. Lewczuk, 2011, ISAT 18-20 Sep. 2011 Conference, Szklarska Poreba, Proceedings. Information Systems Architecture and Technology, Service Oriented Networked Systems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2011, p. 234-266 ISBN 978-83-7493-631-6
  • "Tworzenie map sieci komputerowych z wykorzystaniem protokołów typu LLDP", K. Nowicki, M.Lewczuk, Ł. Łoska, T. Owczarzak., Krajowe Sypozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2014, Przegląd Telekomunikacyjny R87 -2014, ISSN 1230-3496, e-ISSN 2449-7487
  • "Ocena przydatności systemu AIS w doborze tras routingowych w sieciach bezprzewodowych o architekturze MESH na obszarze Bałtyku", M. Lewczuk, P. Cichocki, J. Woźniak, Krajowe Sypozjum Telekomunikacji i Teleinformatyki 2016. SIGMA-NOT, Przegląd Telekomunikacyjny 8-9/2016 ISSN 1230-3496 e-ISSN 2449-7487 str. 734-740
  • "Systemy akwizycji, przetwarzania i wizualizacji danych AIS na potrzeby projektu netBaltic." M. Lewczuk, P. Cichocki, J. Woźniak, SIGMA-NOT, Przegląd Telekomunikacyjny 12/2016 ISSN 1230-3496 e-ISSN 2449-7487, s.1326-1329

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni