SR2GN 70cm Gniewino

Znak: SR2GN     Kanał R97 (439,325/431,725MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Gniewino - Wieża widokowa "Kaszubskie Oko" Lokator: JO94AR62GH

Pozwolenie od: 04.02.2011

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny oraz głosowy. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia (roger-beep).

Operator odpowiedzialny:


wieza

Budowa:

  Tor nadawczo odbiorczy zbudowany jest z dwóch profesjonalnych radiotelefonów UHF ICOM IC-F6022 połączonych duplekserem Jiesai SQ-450A. Za sterowanie pracą przemiennika odpowiada kontroler WX-STEU z oprogramowaniem w wersji 1.7. Moduł kontrolera jest wyposażony w pięciopunktowy korektor charakterystyki toru akustycznego oraz generator znamiennika głosowego A93010. W celu zapewnienia możliwości zdalnego zarządzania przemiennikiem poprzez inne medium niż radiowe, dodatkowo został on wyposażony w moduł wirtualnego portu RS-232 udostępnionego poprzez sieć Internet. Moduł ten zapewnia dostęp do portu szeregowego konfiguracji kontrolera WX-STEU.

 Zdalnie sterowanie drogą radiową umożliwia czuwanie nad stanem aparatury z dowolnego miejsca poprzez:
 • włączenie/wyłączenie przemiennika
 • regulacje kilkunastu parametrów czasowych związanych z otwarciem, podtrzymaniem, zamknięciem, ignorowaniem zakłóceń impulsowych oraz generowaniem potwierdzeń i znamiennika
 • włączanie/wyłączanie trybu radiolatarni
 • wybór sposobu otwarcia: fala nośna / CTCSS / ton 1750Hz.

  Zasilanie przemiennika zapewnia zasilacz impulsowy Mean-Well AD-155A wraz z współpracującą z nim baterią akumulatorów AGM KOBE typu HV-17/12. Jeden z akumulatorów jest zainstalowany w obudowie przemiennika, pozostałe dwa są podłączone w dodatkowej kasecie, zapewniając łączną pojemność baterii 51Ah. Pojemność ta wystarcza na dwie doby autonomicznej pracy przemiennika przy założeniu stosunku nadawnia do czuwania 1:10.

 

 Przemiennik jest wyposażony w szereg zabezpieczeń:

 • podwójny izolator ferrytowy zabezpieczajacy stopiń końcowy mocy przed skutakmi awarii ukłądu antenowego,
 • termostat i zespół trzech elektrowentylatorów zabezpieczjący zasilacz i nadajnik przed przegrzaniem,
 • ochronniki przeciwprzepięciowe w torze antenowym.

 Przemiennik został wbudowany w standardową obudowe przemysłową 19'' o wysokosci 3U i głębokości 350mm i umieszczony w szafie naściennej 12U. Pozostałe moduły szafy zawierają współpracujące z przemiennikiem urządzenia:

 • dodatkowa bateria akumulatorów,
 • router oraz przełącznik ethernet,
 • moduł bramki APRS 2m SR2NMG (w przyszłości).

 

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie (udostępnienie lokalizacji),
 • SP2GPU (zakup kabla CNT-400, złącz, uziemiaczy, wspornika anteny i odgromników oraz prace montażowe),
 • SQ4AFR (prace montażowe, zakup kabla 1/2'' LDF4A-50),
 • kol. Piotr (prace montażowe),
 • SP2TQI, SP2BRN, SP2SCS, SP2IST, SQ2WHH, SQ2IHP (wsparcie finansowe - udział w zakupie podzespołów).
 • Polski Związek Krótkofalowców - udział w zakupie podzespołów,
 • Firma Interkar - łącze internetowe dla potrzeb zdalnego sterowania i nadzoru.
logo_gotis

Zdjęcia:

Dla przemiennika SR2GN Internet dostarcza

interkar

 

Najnowsze informacje o przemienniku:

Zmiana właściciela wieży widokowej ,,Kaszubskie Oko'' w Gniewinie

 29 stycznia 2013 Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Kostkowie przysłało pisemne zawiadomienie o zmianach w zarządzaniu majątkiem gminy Gniewino. Zmiany, które mają wpływ na sprawy krótkofalraskie, to zmiana właściciela i zarządcy wieży widokowej "Kaszubskie Oko", na której jest zainstalowany przemiennik SR2GN i bramka APRS SR2NMG.

 Obecnie trudno jest przewidzieć, jakie warunki współpracy postawy nowy zarządca wieży.

 

 

Mozliwe zakłócenia pracy przemiennika SR2GN w sobotę, 16 lipca 2011

 Z powodu montażu bramki APRS SR2NMG na wiezy widokowej w Gniewinie w godzinach od 11 do 16 czasu lokalnego mogą nastąpić czasowe wyłączenia przemiennika SR2GN. Bramka będzie pracować na wspólnej z przemiennikiem antenie dzięki włączonemu w tor antenowy rodzielaczowi Diamond MX-72A.

 Za utrudnienia przepraszamy ;-)

 Michał, SP2XDM

 Maciej, SP2GPU

Podniesienie anteny X-300 na wieży w Gniewinie

 Zgodnie z planem 24 marca 2010 podnieśliśmy antenę przemiennika SR2GN o 5 metrów, na iglicę wieży widokowej w Gniewinie. Zastosowaliśmy uchwyty CUE-DEE oraz rury duralowe Ø60. Kabel 1/2'' LDF4A-50 został połączony złączami RFS DIN 7/16''. Po zakończeniu prac wykonaliśmy pomiary toru antenowego analizatorem Anritsu Sitemaster. SWR w całym pasmie 70cm nie przekracza 1.16 zas tłumienie nie przekracza 3dB.

 W pracach udział wzięli:

 • Maciej SP2GPU,
 • Michał SP2XDM,
 • Piotr.

Wyrażamy nadzieję, że koledzy użytkujący przemiennik zauważą poprawę poziomu sygnału i czułości. W Gdyni zaobserwowaliśmy wzrost pozimu sugnału o 3dB.

Czytaj dalej


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni