Nowy przemiennik 70cm FM - SR2GN loc. JO94AR

4 lutego 2011 został uruchomiony przemiennik 70cm SR2GN na wieży widokowej Kompleksu Turystyczno-Rekreacyjnego "Kaszubskie Oko" w Gniewinie.

 Lokator JO94AR, moc 10W. Otwarcie tonem CTCSS 94,8Hz.  Czytaj dalej....


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni