Znak: SR2C     Kanał R0 (145,600/145,000MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Emitel RTCN Chwaszczyno JO94FK28HP

Pozwolenie od 18.05.2004.

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz.
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik głosowy i telegraficzny. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Potwierdzenie wejścia (roger-beep).
 • Ogranicznie czasu retransmisji do 15 minut z przerwą 1 min (czasowa blokada poprzedzona jest nadaniem CW kodu QRT).

Operator odpowiedzialny:

 • Michał Lewczuk, SP2XDM,

Budowa:

 Tor nadawczo odbiorczy zbudowany w oparciu o profesjonalne radiotelefony ICOM IC-F110S. Kontroler przemiennika jest autorskim rozwiązaniem wykonanym w oparciu o procesor Atmel ATMEGA32. Kontroler ten realizuje wszystkie uzależnienia czasowe, telemetrię (za pomocą nawadnia i odbioru sekwencji DTMF realizowanych przez układ Teltone T8888). Kontroler posiada opcję odtwarzania komunikatów głosowych przechowywanych w pamięci flash. Stan pracy przemiennika można odczytać z wyświetlacza LCD 2x40 znaków. Programowanie wszystkich parametrów przemiennika możliwe jest zdalnie lub lokalnie przez port szeregowy za pomocą dowolnej aplikacji terminala. Rozwiązanie takie zostało wybrane ze względu na to, że użyte radiotelefony programuje się przez port szeregowy i naturalnym było zastosowanie takiego samego standardu komunikacji zarówno dla radiotelefonów jak i kontrolera. Dzięki takiemu rozwiązaniu wszelkich regulacji można dokonać bez potrzeby otwierania obudów a brak jakichkolwiek manipulatorów zabezpiecza przed zmianą parametrów pracy przez osoby postronne.

SR2C-Display2

Uwaga - strona przemiennika SR2C w trakie aktualizacji ze względu na spore zmiany konstrukcyjne i lokalizacyjne.

Przemiennik powstał i pracuje dzięki pomocy:

 • Emitel S.A. – nieodpłatne udostępnienie lokalizacji,
 • Technomaszt A. Bekier – wykonanie prac alpinistycznych i pomoc w montażu,
 • Pomorski OT PZK i Zarząd Główny PZK – patronat, opieka administracyjna i prawna,
 • Radmor S.A. – nieodpłatne przekazanie anten typu 3282 i 3284,
 • Netiona Sp. z o.o. – udzielone rabaty na kup złącz,
 • Bibus Metals Sp. z o.o. – dostarczenie prętów ze stopu Invar 36,
 • Arkadiusz Pstrągowski SP2QBM – stworzenie i rozwijanie oprogramowania kontrolera oraz prace montażowe i uruchomieniowe,
 • Maciej Szcząchor SP2GPU - prace montażowe, prace na wysokości, wsparcie materiałowe,
 • Daniel Adamowski SQ4AFR - prace montażowe, prace na wysokości, wsparcie materiałowe i finansowe,
 • Zenon Zdybel – rady, konsultacje i nieoceniona wiedza,
 • Ryszard Stanisławski – wykonanie wielu detali mechanicznych,
 • Andrzej Trocki – udostępnienie środków transportu,
 • Andrzej Warmbier – pomoc w transporcie,
 • Adam Redzimski – pomoc w transporcie,
 • Janusz Sidor – udostępnienie warsztatu, maszyn i pomoc w budowie dupleksera,
 • Piotr Szalast – pomoc w pracach i transporcie a także projektowanie i kreślenie rysunków,
 • Bartłomiej Gursztyn– obliczenia wytrzymałościowe i zatwierdzenie projektu konstrukcji stalowych,
 • Ireneusz Machnicki - użyczenie głosu przemiennikowi,
 • Andrzej Arczykowski SP2BRN – wsparcie materiałów i finansowe,
 • Ś.P. Andrzej Domiszewski SP2NBD – wsparcie materiałowe i finansowe,
 • Rafał Machol SQ2IHP – wsparcie finansowe,
 • Dariusz Mankiewicz SP2HQY - wparcie finansowe i prace montażowe,
 • Michał Łaszczyński SP2IQW - wsparcie finansowe i materiałowe,
 • Krystian Górski SQ2KL - wsparcie finansowe i prace montażowe,
 • Jedrzej Marsz SQ2DK - wsparcie finansowe,
 • Mateusz Ciepłowski SQ6IUJ - wsparcie finansowe i prace montażowe,
 • Jacek Siutkowski SQ2RSH - wsparcie finansowe i prace montażowe,
 • Dariusz Czarnecki SQ2OTP – wsparcie finansowe,
 • Stefan Wieczorek SQ2OFX - wsparcie finansowe,
 • Tomasz Mazur SQ5AGQ – wsparcie materiałowe,
 • Grzegorz Maruszewski SP7WOG – inspirację i wsparcie materiałowe,
 • Maciej Czapliński SP2QBN – wsparcie materiałowe i finansowe,
 • Robert Koralewski SQ2WHH - pomoc w transporcie.
 • Jan Kupski SP2FWC - wsparcie finansowe
 • Karol Adamczyk, SP2SCS - wsparcie finansowe

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Znak: SR2Z     Kanał R2 (145,650/145,050MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Obiekt EMITEL RkCN Gdynia/Oksywie Lokator: JO94GN40HT

Zezwolenie od: 15.10.2010

 • Otwarcie subtonem CTCSS 94,8Hz
 • Przemiennik emituje w trakcie nadawania subton CTCSS 94,8Hz
 • Znamiennik głosowy i telegraficzny. Nadawany samoczynnie co dziesięć minut.
 • Potwierdzenie wejścia (roger-beep).
 • Ogranicznie czasu retransmisji do 15 minut z przerwą 1 min.
Schemat wkrótce

Operator odpowiedzialny:


Przemiennik powstał dzięki współpracy:

 • SP2GPU (wykonanie przemiennika),
 • klub SPZIE (środki na zakup podzespołów),
 • SP2LLQ, SP2SCQ, SQ2RH, SQ2DK, SQ4AFR (wsparcie finansowe).

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Znak: SR2GA     Kanał R83 (438,975/431,375MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Władysłowowo - teren klubu SP2YWL Lokator: JO94ES96NP

Zezwolenie od 09.07.2008.

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz (możliwość otwarcia nośną została wyłączona).
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia z pomiarem sygnału korespondenta (pojedynczy, podwójny lub potrójny roger-beep).

Operatorzy odpowiedzialni:


Budowa:

 Tor nadawczo odbiorczy został zbudowany w oparciu o płytę telefonu komórkowego analogowej sieci NMT450 FT52P. Płyta radiotelefonu została przestrojona na pasmo amatorskie, wyposażona w podwójną obudowę metalową. Wewnętrzna z blach miedzianych srebrzonych ekranuje poszczególne bloki nadajnika i odbiornika. Zewnętrzna wykonana w całości z bloku aluminium jest jednocześnie szkieletem konstrukcyjnym i radiatorem końcówki mocy.

 W celu zapewnienia wysokiej stabilności fali nośnej generator wzorcowy znajduje się poza obudową radiotelefonu. Jest to termostatowany wzorzec kwarcowy 10MHz produkcji ITT.

 W torze odbiornika w celu poprawy czułości i selektywności pracuje dodatkowo przedwzmacniacz na tranzystorach GAs-Fet SGM2016 z sześcioma filtrami heliakalnymi.

 Przemiennik został wbudowany w zamykaną na zamki szafkę stalową o wymiarach 30x30x60 cm przedzieloną przegrodą ekranującą na dwie części. W dolnej komorze chłodzonej wentylatorami znajduje się blok nadawczo-odbiorczy, zasilacz oraz system mikroprocesorowy sterujący nadajnikiem. W górnej, płytszej części znajduje się konsola sterowania zawierająca generator wzorcowy, niskoszumny przedwzmacniacz z filtrami pasmowo-przepustowymi oraz filtr dupleksowy.

 Filtr dupleksowy zastosowany w przemienniku jest przestrojonym na pasmo amatorskie fabrycznym filtrem firmy K&L zbudowanym w oparciu o  szesć  rezonatorów ćwierćfalowych (pełnowymiarowych) strojonych pojemnością. Filtr ten zapewnia niskie tłumienie w paśmie przepustowym (1<dB)  i  tłumienie w paśmie zaporowym na poziomie 85dB. Zapraszam do zapoznania się ze zdjęciami dupleksera, charakterystykami wektorowymi jego tłumienia i dopasowania oraz zdjęciami z instalacji i uruchomienia. Uprzednio (do 2010-02-26) używany był  przestrojony filtr dupleksowy typu 05113 produkcji Zakładów Radiowych Radmor S.A. o parametrach: toru Tx: Tłumienie przepustowe -1.1 dB, tłumienie zaporowe dla frx -58 dB SWR 1,34. toru Rx zaś: tłumienie przepustowe -1.2 dB, tłumienie zaporowe dla ftx -81 dB, SWR 1,45.

 Przemiennikiem steruje system mikroprocesorowy zbudowany w oparciu o mikroprocesor 80C552 i nowoczesne układy sterowane magistralą I2C - generator m.cz. Pamięć EEPROM, zegar RTC Programuje on syntezer częstotliwości, mierzy osiem poziomów napięć, temperaturę zasilacza i końcówki mocy oraz SWR, realizuje wszystkie uzależnienia czasowe, generuje raporty i znamiennik. Przy użyciu zegara czasu rzeczywistego rejestruje zdarzenia i liczy statystykę dobową oraz tygodniową użycia przemiennika. Odbiorem i nadawaniem tonów CTCSS zajmuje się w przemienniku układ CML FX365 zaś tonów DTMF układ Teltone M-8888. Znamiennik i tony potwierdzenia wejścia na przemiennik generuje układ Philipsa sterowany magistrala I2C. Do zasilania całości służy zasilacz 10A zbudowany w oparciu o układ LT1083.

 Przemiennik jest w pełni zdalnie sterowany. Zdalnie sterowanie umożliwia czuwanie nad stanem aparatury z dowolnego miejsca poprzez:

 • odczyt historii zdarzeń i statystyki
 • włączenie/wyłączenie przemiennika
 • regulację mocy wyjściowej nadajnika
 • regulacje kilkunastu parametrów czasowych związanych z otwarciem, podtrzymaniem, zamknięciem, ignorowaniem zakłóceń impulsowych oraz generowaniem potwierdzeń i znamiennika
 • włączanie/wyłączanie trybu radiolatarni
 • wybór sposobu otwarcia: fala nośna / CTCSS
 • zmianę częstotliwości tonu CTCSS

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • SP2QBM (prace montażowe, strojeniowe, oprogramowanie mikroprocesorów),
 • SP2QBN (wykonanie i zestrojenie przedwzmacniacza),
 • SP2FWC (zakup podzespołów),
 • SQ2HEY (prace ślusarskie),
 • SP2GJE (obudowa systemu mikroprocesorowego, podzespoły elektroniczne),
 • Pomorski oddział PZK (zakup anteny X-50N ze środków oddziału),
 • Klub krótkofalowców "Galeon" SP2YWL / SN2K (aktualna lokalizacja, utrzymanie i zasilanie),
 • SQ2IHP, SP2TQI, SQ2LII, SQ2IIQ (wykonanie układu anten kierunkowych),
 • SP2IZC, SP2EBG (duplekser K&L),
 • SP2IQW (pomoc w zestrojeniu dupleksera K&L, kable RG142 B/U, złącza N).

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Znak: SR2GN     Kanał R97 (439,325/431,725MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Gniewino - Wieża widokowa "Kaszubskie Oko" Lokator: JO94AR62GH

Pozwolenie od: 04.02.2011

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny oraz głosowy. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia (roger-beep).

Operator odpowiedzialny:


wieza

Budowa:

  Tor nadawczo odbiorczy zbudowany jest z dwóch profesjonalnych radiotelefonów UHF ICOM IC-F6022 połączonych duplekserem Jiesai SQ-450A. Za sterowanie pracą przemiennika odpowiada kontroler WX-STEU z oprogramowaniem w wersji 1.7. Moduł kontrolera jest wyposażony w pięciopunktowy korektor charakterystyki toru akustycznego oraz generator znamiennika głosowego A93010. W celu zapewnienia możliwości zdalnego zarządzania przemiennikiem poprzez inne medium niż radiowe, dodatkowo został on wyposażony w moduł wirtualnego portu RS-232 udostępnionego poprzez sieć Internet. Moduł ten zapewnia dostęp do portu szeregowego konfiguracji kontrolera WX-STEU.

 Zdalnie sterowanie drogą radiową umożliwia czuwanie nad stanem aparatury z dowolnego miejsca poprzez:
 • włączenie/wyłączenie przemiennika
 • regulacje kilkunastu parametrów czasowych związanych z otwarciem, podtrzymaniem, zamknięciem, ignorowaniem zakłóceń impulsowych oraz generowaniem potwierdzeń i znamiennika
 • włączanie/wyłączanie trybu radiolatarni
 • wybór sposobu otwarcia: fala nośna / CTCSS / ton 1750Hz.

  Zasilanie przemiennika zapewnia zasilacz impulsowy Mean-Well AD-155A wraz z współpracującą z nim baterią akumulatorów AGM KOBE typu HV-17/12. Jeden z akumulatorów jest zainstalowany w obudowie przemiennika, pozostałe dwa są podłączone w dodatkowej kasecie, zapewniając łączną pojemność baterii 51Ah. Pojemność ta wystarcza na dwie doby autonomicznej pracy przemiennika przy założeniu stosunku nadawnia do czuwania 1:10.

 

 Przemiennik jest wyposażony w szereg zabezpieczeń:

 • podwójny izolator ferrytowy zabezpieczajacy stopiń końcowy mocy przed skutakmi awarii ukłądu antenowego,
 • termostat i zespół trzech elektrowentylatorów zabezpieczjący zasilacz i nadajnik przed przegrzaniem,
 • ochronniki przeciwprzepięciowe w torze antenowym.

 Przemiennik został wbudowany w standardową obudowe przemysłową 19'' o wysokosci 3U i głębokości 350mm i umieszczony w szafie naściennej 12U. Pozostałe moduły szafy zawierają współpracujące z przemiennikiem urządzenia:

 • dodatkowa bateria akumulatorów,
 • router oraz przełącznik ethernet,
 • moduł bramki APRS 2m SR2NMG (w przyszłości).

 

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie (udostępnienie lokalizacji),
 • SP2GPU (zakup kabla CNT-400, złącz, uziemiaczy, wspornika anteny i odgromników oraz prace montażowe),
 • SQ4AFR (prace montażowe, zakup kabla 1/2'' LDF4A-50),
 • kol. Piotr (prace montażowe),
 • SP2TQI, SP2BRN, SP2SCS, SP2IST, SQ2WHH, SQ2IHP (wsparcie finansowe - udział w zakupie podzespołów).
 • Polski Związek Krótkofalowców - udział w zakupie podzespołów,
 • Firma Interkar - łącze internetowe dla potrzeb zdalnego sterowania i nadzoru.
logo_gotis

Zdjęcia:

Dla przemiennika SR2GN Internet dostarcza

interkar

 

Najnowsze informacje o przemienniku:

Znak: SR2OK (Ex SR2SB)     Kanał R79 (438,875/431,275MHz)     Moc 15W,

Modulacja FM/DV

Lokalizacja: Obiekt EMITEL RkCN Gdynia/Oksywie Lokator: JO94GN40HT

Pozwolenie do:  2023-01-18

 

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia (roger-beep).
schemat wkrótce

Operator odpowiedzialny:


Zdjecie wkrótce

Budowa:

Opis budowy wkrótce
 

Przemiennik powstaje i będzie pracował dzięki współpracy i pomocy:

 • SP2GPU
 • SQ4AFR
 • SP2XDM
 • SQ2RSH
 • EMITEL

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Znak: SR2GS     Kanał 438,550/430,950MHz     Moc 10W

Lokalizacja: Emitel RTCN Chwaszczyno JO94FK28HP

Pozwolenia od 23.12.2011

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz.
 • Przemienniki nie reagują na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiennik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.

Operator odpowiedzialny:


Budowa:

 Przemienniki SR2GS i SR2GT są bliźniaczymi konstrukcjami pracującymi w oparciu o moduły profesjonalnych przemienników Motorola typu MTR-2000. Ponieważ przemienniki są częścią instalacji czterokanałowej, oferującej oprócz przemienników nieliniowych FM również funkcjonalność łączności w sieci D-STAR, pracuje on na jednym zespole duplekser-antena z przemiennikiem cyfrowym o znamienniku SR2UVG. Jednoczesną pracę czterech nadajników w paśmie 70cm zapewnia czterokanałowy kombiner -6dB Airtech AFH-3-4-80D wyposażony w podwójne izolatory ferrytowe AIH-3260D, filtr pasmowy Ericsson KRF 201 072/5 oraz wzmacniacz mocy +16dB prącujący w klasie AB. Jednoczesną prace czterech odbiorników zapewnia zmodyfikowany dystrybucyjny wzmacniacz odbiorczy Airtech ARM3-8-A rozszerzony o przedwzmacniacz na tranzystorze HEMT typu ATF54143, zbudowany według projektu PA3BIY, oraz trzy zespoły filtrów pasmowych pomiędzy stopniami, w tym jeden typu Nokia DFB11, gwarantujący tłumienie częstotliwości leżących poza pasmem amatorskim o co najmniej 60dB. Sygnały nadawane i odbierane separowane są w duplekserze WACOM WP-672-SP3556. Całość aparatury, wraz z współpracującym przemiennikiem SR2C zajmuje pojedynczy stelaż otwarty 19" o wysokości 42U.

  Zespół przemienników pracuje z tymczasowej lokalizacji i będzie rozbudowywany o kolejne funkcjonalności (Drugi kanał cyfrowy, APRS, Echolink) w miarę gromadzenia środków na zakup podzespołów. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych nad aparaturą, a także wykonaniu instalacji antenowej na sto sześćdziesiątym metrze masztu TP Emitel RTCN Chwaszczyno, urządzenia zostaną przeniesione do docelowej lokalizacji.

Przemiennik powstają dzięki pomocy:

 • TP Emitel Sp. z o.o. (udostępnienie lokalizacji),
 • SQ4AFR, SP2GPU, SP2IQW, SQ2IHP, SP2HQY, SP2BRN, SP2XDM (zakup podzespołów),
 • Ty też Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jeszcze wiele zostało do zrobienia...

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Znak: SR2GT     Kanał 439,025/431,425MHz     Moc 10W

Lokalizacja: Emitel RTCN Chwaszczyno JO94FK28HP

Pozwolenia od 23.12.2011

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz.
 • Przemienniki nie reagują na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiennik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.

Operator odpowiedzialny:


Budowa:

 Przemienniki SR2GS i SR2GT są bliźniaczymi konstrukcjami pracującymi w oparciu o moduły profesjonalnych przemienników Motorola typu MTR-2000. Ponieważ przemienniki są częścią instalacji czterokanałowej, oferującej oprócz przemienników nieliniowych FM również funkcjonalność łączności w sieci D-STAR, pracuje on na jednym zespole duplekser-antena z przemiennikiem cyfrowym o znamienniku SR2UVG. Jednoczesną pracę czterech nadajników w paśmie 70cm zapewnia czterokanałowy kombiner -6dB Airtech AFH-3-4-80D wyposażony w podwójne izolatory ferrytowe AIH-3260D, filtr pasmowy Ericsson KRF 201 072/5 oraz wzmacniacz mocy +16dB prącujący w klasie AB. Jednoczesną prace czterech odbiorników zapewnia zmodyfikowany dystrybucyjny wzmacniacz odbiorczy Airtech ARM3-8-A rozszerzony o przedwzmacniacz na tranzystorze HEMT typu ATF54143, zbudowany według projektu PA3BIY, oraz trzy zespoły filtrów pasmowych pomiędzy stopniami, w tym jeden typu Nokia DFB11, gwarantujący tłumienie częstotliwości leżących poza pasmem amatorskim o co najmniej 60dB. Sygnały nadawane i odbierane separowane są w duplekserze WACOM WP-672-SP3556. Całość aparatury, wraz z współpracującym przemiennikiem SR2C zajmuje pojedynczy stelaż otwarty 19" o wysokości 42U.

  Zespół przemienników pracuje z tymczasowej lokalizacji i będzie rozbudowywany o kolejne funkcjonalności (Drugi kanał cyfrowy, APRS, Echolink) w miarę gromadzenia środków na zakup podzespołów. Po zakończeniu prac konstrukcyjnych nad aparaturą, a także wykonaniu instalacji antenowej na sto sześćdziesiątym metrze masztu TP Emitel RTCN Chwaszczyno, urządzenia zostaną przeniesione do docelowej lokalizacji.

Przemiennik powstają dzięki pomocy:

 • TP Emitel Sp. z o.o. (udostępnienie lokalizacji),
 • SQ4AFR, SP2GPU, SP2IQW, SQ2IHP, SP2HQY, SP2BRN, SP2XDM (zakup podzespołów),
 • Ty też Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., jeszcze wiele zostało do zrobienia...

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Znak: SR2UVG

    Kanał: 438,6875/431,0875MHz     Moc 10W Emisja D-Star

    Kanał: 438,8375/431,2375MHz     Moc 10W Emisja DMR

Lokalizacja: Emitel RTCN Chwaszczyno JO94FK28HP 161m n.p.t. 344m n.p.m.

Pozwolenie od 23.12.2011

Operator odpowiedzialny:

Michał Lewczuk, SP2XDM,

Budowa:

 Przemiennik SR2UVG jest cyfrowym przemiennikiem pracującym w sieci D-STAR. Pracuje w oparciu o oryginalne moduły firmy ICOM, mianowicie czterokanałowy kontroler przemiennika ID-RP2V, głosowy moduł kanałowy DV na pasmo 70cm typu ID-RP4000V oraz oprogramowanie bramy ID-RP2C. Funkcję bramy pełni serwer DELL PowerEdge z systemem operacyjnym CentOs, kontakt ze światem zapewnia router CISCO 2691. Ponieważ przemiennik jest częścią instalacji czterokanałowej, oferującej oprócz łączności cyfrowej również funkcjonalność tradycyjnego przemiennika nieliniowego FM, pracuje on na jednym zespole duplekser-antena z przemiennikami analogowymi o znamiennikach SR2GS i SR2GT. Jednoczesna pracę czterech nadajników w paśmie 70cm zapewnia czterokanałowy kombiner rezonansowy -4dB Celwave wyposażony w podwójne izolatory ferrytowe. Stratę mocy na kombinerze kompensuje wzmacniacz mocy firmy Vellec, pacujący w klasie AB. Jednoczesną prace czterech odbiorników zapewnia czterokanałowy wzmacniacz dystrybucyjny firmy Procom, zbudowany w oparciu o układ HELA-10B. Sygnał do wzmacniacza doprowadzony jest przez filtr pasmowo-przepustowy filtr pasmowy Ericsson KRF 201 072/5, zapewniający tłumienie poza pasmem amatorskim lepsze niż -70dB. Sygnały nadawane i odbierane separowane są w duplekserze WACOM WP-672-SP3556. Całość aparatury, wraz z współpracującym przemiennikiem SR2C zajmuje dwie szafy Rital Flex 19" o wysokości 42U.

  Zespół przemienników pracuje z lokalizacji EMITEL RTCN Chwaszczyno i będzie rozbudowywany o kolejne funkcjonalności (Drugi kanał cyfrowy, APRS, Echolink) w miarę gromadzenia środków na zakup podzespołów. 

  Informacje i poradniki korzystania z sieci D-STAR znajdują się w dziale do pobrania.

Przemiennik pracuje dzięki pomocy:

 • ICOM Polska Sp. z.o.o. (ID-RP2V, ID-RP4000V),
 • Emitel S.A. – nieodpłatne udostępnienie lokalizacji,
 • Technomaszt A. Bekier – wykonanie prac alpinistycznych i pomoc w montażu,
 • Pomorski OT PZK i Zarząd Główny PZK – patronat, opieka administracyjna i prawna,
 • Radmor S.A. – nieodpłatne przekazanie anten typu 3282 i 3284,
 • Multi-IP Telekomunikacja Sp. z o.o. - dostarczenie łącza internetowego do potrzeb zarządania i telemetrii,
 • Arkadiusz Pstrągowski SP2QBM – stworzenie i rozwijanie oprogramowania kontrolera oraz prace montażowe i uruchomieniowe,
 • Maciej Szcząchor SP2GPU - prace montażowe, prace na wysokości, wsparcie materiałowe,
 • Daniel SQ4AFR - prace montażowe, prace na wysokości, wsparcie materiałowe i finansowe,
 • Piotr Szalast – pomoc w pracach i transporcie a także projektowanie i kreślenie rysunków,
 • Bartłomiej Gursztyn– obliczenia wytrzymałościowe i zatwierdzenie projektu konstrukcji stalowych,
 • Andrzej Arczykowski SP2BRN – wsparcie materiałów i finansowe,
 • Rafał Machol SQ2IHP – wsparcie finansowe,
 • Dariusz Mankiewicz SP2HQY - wparcie finansowe i prace montażowe,
 • Michał Łaszczyński SP2IQW - wsparcie finansowe i materiałowe,
 • Krystian Górski SQ2KL - wsparcie finansowe i prace montażowe,
 • Jedrzej Marsz SQ2DK - wsparcie finansowe,
 • Mateusz Ciepłowski SQ6IUJ - wsparcie finansowe i prace montażowe,
 • Jacek Siutkowski SQ2RSH - wsparcie finansowe i prace montażowe,
 • Tomasz Mazur SQ5AGQ – wsparcie materiałowe,
 • Grzegorz Maruszewski SP7WOG – inspiracje i wsparcie materiałowe,
 • Maciej Czapliński SP2QBN – wsparcie materiałowe i finansowe,
 • Robert Koralewski SQ2WHH - pomoc w transporcie,
 • Jacek Diaczek SQ6NCJ - wsparcie materiałowe,
 • i wielu innych, którzy zastrzegli sobie anonimowość, a bez których z pewnością nie dałbym rady :-)

emitel

 

radmor

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Znak: SR2KU     Kanał R101 (439,425/431,825MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Wieżyca - Wieża Widokowa Lokator: JO94BF43

Zezwolenie  do 26.07.2021.

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny oraz głosowy. Nadawany samoczynnie podczas relacji.
 • Funkcja radiolatarni - znamiennik głosowy nadawany co 30 minut.
 • Akustyczne tony potwierdające otwarcie, zamknięcie i koniec relacji.
 • Podłączony do systemu Echolink (666654).

Operatorzy odpowiedzialni:


Budowa:

Główne elementy z których zbudowano przemiennik to:

 • Radiotelefon Motorola GM900 - 2 szt.
 • Duplexer CELLWAVE 01-450-DRR-P645F
 • Antena AK-3/70
 • Ochronnik przepięciowy COMET CS-290P
 • Zasilacz MEAN WELL RS100-12
 • Akumulator EP12-7 - 2 szt.
 • Sterownik SQ3FYK, wersja z GSM
 • Cyrkulartor AIRTECH AIH 32100

 Tor nadawczo odbiorczy zbudowany jest z dwóch radiotelefonów marki Motorola GM900 połączonych za pośrednictwem duplexera. Układ sterowania oparty został o kontroler autorstwa kol. SQ3FYK. Sterownik wypozażony jest w moduł GSM który umożliwia nadzór nad przemiennikiem z dowolnego miejsca poprzez:

 • włączenie i wyłączenie nadajnika
 • włączenie i wyłączenie odbiornika
 • zdalny odsłuch przemiennika przez sieć GSM
 • powiadomienie SMS o zdarzeniu

Dodatkowo przemiennik został wyposażony w izolator ferrytowy zabezpieczający stopień końcowy oraz termostat i ochronniki przepięciowe w torach zasilania oraz antenowym. Przemiennik został zabudowany w szafce sterowniczej o wymiarach 500x300x200mm.

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • Gmina Stężyca oraz p. Andrzej Młyński - udostępnienie lokalizacji
 • SQ2LYW, SQ2LYF, SQ2IHP, SP2AYC, SQ2JSN i SQ2KL - wsparcie psychiczne, idea
 • SP2XDM - zestrojenie duplexera i cyrkulatora, porady techniczne i prace pomiarowe
 • ROGER Radiokomunikacja - instalacja anteny, montaż układu zasilania i szafy przemiennika
 • OT09 PZK - zakup sterownika i anteny
 • SQ2*** - udostępnienie głosu do komunikatów przemiennika

Wszystkim biorącym udział w przedsięwzięciu serdecznie dziękuję za poświęcony czas i środki.

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Znak: SR2NMG     Częstotliwość: 144,800     Moc 10W

Lokalizacja: Gniewino - Wieża widokowa "Kaszubskie Oko" Lokator: JO94AR62GH

Pozwolenie od: 10.02.2011

 • Funkcja radiolatarni - znamiannik APRS (packet-radio) nadawany co pięć minut.
 

Operator odpowiedzialny:


wieza

Budowa:

 

 Węzeł zbudowany jest w oparciu o radiotelefon profesjonalny VHF typu Teletron T8200 współpracujący z modemem TNC MFJ-2400 pracującym w trubie KISS  i komputerem z oprogramowniem UI-View 32.

Komplet urządzęń, tj. Radiotelefon z zasilaczem od konsoli X-BOX360, radiomodem oraz elementy pomocnicze zamontowane są w obudowie przemysłowej rack 3U o głębokości 300mm. Komputer zarządzający węzłem Supermicro 1U wyposazony jest w prcesor Intel Atom oraz dysk SSD - w celu zwiększenia niezawodności i minimalizacji poboru energii. Komplet urzadzeń zamontowany jest w szafie rack wraz z przemiennikiem SR2GN i pracuje razem z nim ze wspólnej anteny Diamond X-300 zainstalowanej na szczycie wieży widokowej komplesu turystyczno-rekreacyjnego "Kaszubskie Oko" w Gniewinie.

Węzeł APRS powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie (udostępnienie lokalizacji),
 • SP2GPU (zakup kabla CNT-400, złącz, uziemiaczy, wspornika anteny i odgromników oraz prace montażowe),
 • SP2XDM (zakup komputera, prace montażowe),
 • SQ4AFR (prace montażowe, zakup kabla 1/2'' LDF4A-50),
 • kol. Piotr (prace montażowe),
 • SQ2DK (przestrojenie radiotelefonu, montaż modułów w obudowie)
 • Firma Interkar - łącze internetowe dla potrzeb zdalnego sterowania i nadzoru.
logo_gotis

Zdjęcia:

Dla węzła SR2NMG Internet dostarcza

interkar

Najnowsze informacje o bramce:

General facts about Joomla!

Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni