Stacja monitorująca AIS

Pod koniec czerwca 2012 uruchomiłem stację brzegową, monitorującą sygnały nadawane przez statki w ramach systemu AIS (Automatic Identification System). Stacja rejestuje sygnały z transponderów klasy A i B dwóch kanałach AIS jednocześnie.

Czytaj więcej...


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni