SR2C 2m Chwaszczyno

Przebudowa przemiennika SR2C ukończona

Po dłuższym czasie udało mi się zakończyć prace nad przebudową przemiennika SR2C. Oprócz opisywanego wcześniej przebudowanego filtru dupleksowego przekonstruowałem całość aparatury w taki sposób, aby zapewnić jak największą separację pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. W tym celu zastosowałem dwie oddzielne obudowy aluminiowe doposażone dodatkowo w uszczelki EMI.

W jednej obudowie znajduje się radiotelefon odbiorczy i mikrokontroler zbudowany w oparciu o mikroprocesor ATMEGA32. W drugiej obudowie znajduje się zasilacz, radiotelefon nadawczy, filtry zasilania oraz termostaty odpowiedzialne za załączanie wentylatorów.

Jako źródło zasilania posłużył 150-cio watowy zasilacz impulsowy Mean-Well RS-150-12 (z możliwością ustawienia wartości napięcia wyjściowego do 13,5V). Wybór zasilacza został podyktowany rozmiarami obudowy nadajnika. Połączenia pomiędzy obudowami wykonałem przewodami wielożyłowymi w ekranie zakończonymi złączami typu 2RM22 i WSz. Tak wykonany przemiennik jest bardzo kompaktowy, nie posiada na zewnątrz dostępnych elementów regulacyjnych a każda pokrywa i złącze ma możliwość zaplombowania. Rozwiązanie takie może być przydatne wtedy, gdy przemiennik będzie zamontowany w dostępnym dla wielu osób miejscu.

 

 

Obecnie trwają poszukiwania nowej lokalizacji dla przemiennika SR2C. Wysłałem zapytania do instytucji dysponujących odpowiednimi obiektami na terenie Gdyni i czekam na odpowiedź. Planuję także przeprowadzenie prób - w tym celu jednakże musze znaleźć osobę chętną do pomocy, dysponująca anteną na 2m zainstalowaną w Gdyni w jednej z wyżej położonych dzielnic.

Być może, w trakcie prób, okaże się korzystne doposażenie przemiennika w cyrkulator ferrytowy w środkowym węźle dupleksera, np.takiego jak JCC0144T0148N15 firmy JQL. Mam nadziję, że w najbliższym czasię będę mógł wykonać taką próbę.

 

73!


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni