SR2C 2m Chwaszczyno

Przebudowa przemiennika SR2C ukończona

Po dłuższym czasie udało mi się zakończyć prace nad przebudową przemiennika SR2C. Oprócz opisywanego wcześniej przebudowanego filtru dupleksowego przekonstruowałem całość aparatury w taki sposób, aby zapewnić jak największą separację pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem. W tym celu zastosowałem dwie oddzielne obudowy aluminiowe doposażone dodatkowo w uszczelki EMI.

W jednej obudowie znajduje się radiotelefon odbiorczy i mikrokontroler zbudowany w oparciu o mikroprocesor ATMEGA32. W drugiej obudowie znajduje się zasilacz, radiotelefon nadawczy, filtry zasilania oraz termostaty odpowiedzialne za załączanie wentylatorów.

Jako źródło zasilania posłużył 150-cio watowy zasilacz impulsowy Mean-Well RS-150-12 (z możliwością ustawienia wartości napięcia wyjściowego do 13,5V). Wybór zasilacza został podyktowany rozmiarami obudowy nadajnika. Połączenia pomiędzy obudowami wykonałem przewodami wielożyłowymi w ekranie zakończonymi złączami typu 2RM22 i WSz. Tak wykonany przemiennik jest bardzo kompaktowy, nie posiada na zewnątrz dostępnych elementów regulacyjnych a każda pokrywa i złącze ma możliwość zaplombowania. Rozwiązanie takie może być przydatne wtedy, gdy przemiennik będzie zamontowany w dostępnym dla wielu osób miejscu.

 

Komplet urządze...
Komplet urządzeń SR2C Komplet urządzeń SR2C
Komplet urządze...
Komplet urządzeń SR2C Komplet urządzeń SR2C
Kompletny kontr...
Kompletny kontroler przemiennika SR2C Kompletny kontroler przemiennika SR2C
Otwarta obudowa...
Otwarta obudowa nadajnika - Widoczny zasilacz, termostat i termistory na radiatorze nadajnika Otwarta obudowa nadajnika - Widoczny zasilacz, termostat i termistory na radiatorze nadajnika
Otwarty przedzi...
Otwarty przedział odbiornika - widoczne filtry zasilania i ekranowane kable sygnałowe Otwarty przedział odbiornika - widoczne filtry zasilania i ekranowane kable sygnałowe

 

Obecnie trwają poszukiwania nowej lokalizacji dla przemiennika SR2C. Wysłałem zapytania do instytucji dysponujących odpowiednimi obiektami na terenie Gdyni i czekam na odpowiedź. Planuję także przeprowadzenie prób - w tym celu jednakże musze znaleźć osobę chętną do pomocy, dysponująca anteną na 2m zainstalowaną w Gdyni w jednej z wyżej położonych dzielnic.

Być może, w trakcie prób, okaże się korzystne doposażenie przemiennika w cyrkulator ferrytowy w środkowym węźle dupleksera, np.takiego jak JCC0144T0148N15 firmy JQL. Mam nadziję, że w najbliższym czasię będę mógł wykonać taką próbę.

 

73!


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni