SR2C 2m Chwaszczyno

Prośba o zgodę na instalację przemiennika SR2C na Wieży Dalmierza w Helu

Dnia 2009-06-09 Skierowałem do Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu list o następującej treści:


Szanowny Panie.

 

Zarząd sekcji krótkofalowców "Galeon", SP2YWL przy Miejskim Klubie Sportowym Władysławowo zwraca się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na instalację amatorskiego przemiennika UKF małej mocy i udostępnienie miejsca na wieży dalmierza, będącej w gestii Muzeum Obrony Wybrzeża w Helu.

Przemiennik SR2C, pracujący małą mocą (10W) na częstotliwościach dalekich od częstotliwości radiofonicznych i telefonii komórkowej (145,000/145,600 MHz) z pewnością nie będzie utrudniał pracy innym służbom i instytucjom znajdujących się w pobliskich lokalizacjach. Urządzenie to jest konstrukcją zrealizowaną na wysokim poziomie technicznym, wynikiem wieloletniej pracy, mającym ułatwić komunikację pomiędzy radioamatorami z powiatu Puckiego oraz Trójmiasta i okolic, a także może służyć do łączności w sytuacjach kryzysowych koordynowanych przez Obronę Cywilną.

Operatorem odpowiedzialnym za stan techniczny tego urządzenia jest jego konstruktor - Michał Lewczuk, posiadający oprócz wiedzy technicznej również stosowne uprawnienia operatorskie i elektryczne. Instalacja urządzenia wiąże się wyłącznie z postawieniem wolnostojącego urządzania o wymiarach 60x60x40 cm i zainstalowaniu jednej anteny pionowej z włókna szklanego o długości ok 3m na krótkim maszcie rurowym i podłączeniu urządzenia do zasilania (pobór energii w zakresie 15-50W)  oraz do instalacji odgromowej/uziemiającej. Na prace urządzania wymagana jest pozwolenie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, które zostało wydane, wymagane jest jedynie jego przerejestrowanie związane ze zmianą miejsca instalacji.

Jako organizacja nie przynosząca zysku, zrzeszająca radioamatorów i krótkofalowców nie jest niestety w stanie pokryć kosztów najmu miejsca pod antenę na obiektach klasy komercyjnej a do prawidłowej i efektywnej pracy urządzenia potrzebujemy wysokiej i bezpiecznej lokalizacji. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, działająca na rzecz rozwoju młodzieży i popularyzacji łączności radiowych. Deklarujemy jednakże gotowość do ponoszenia opłaty z tytułu zużytej przez urządzenie energii elektrycznej, której koszt nie powinien przekroczyć kilkunastu złotych miesięcznie.

W ramach rewanżu deklarujemy chęć przekazania na rzecz muzeum urządzeń łączności z czasów LWP i II Wojny Światowej a także propagowanie muzeum na łamach naszych kart potwierdzenia łączności wysyłanych do korespondentów na całym świecie oraz umieszczenie stosownych informacji o Muzeum na naszych stronach internetowych.

Załączam linki do naszych stron, kilka zdjęć aparatury oraz aktualne pozwolenie na użytkowanie przemiennika.

Licząc na pozytywne rozparzenie naszej prośby pozostajemy z poważaniem:


Michał Goeck, SP2TQI
Michał Lewczuk, SP2XDM

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni