SR2GA 70cm Władysławowo

Przemiennik SR2GA uruchomiony po remoncie

 Przemiennik SR2GA po gruntownym remoncie został ponownie uruchomiony w klubie SP2YWL we Władysławowie.

 Przemiennik w dalszym ciągu pracuje na dookólnej antenie X-510N ale w przygotowaniu jest nowy zespół anten kierunkowych złożony z ośmiu anten Yagi.

 Zapraszam do łączności.

 73 !


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni