SR2GN 70cm Gniewino

Znak: SR2GN     Kanał R97 (439,325/431,725MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Gniewino - Wieża widokowa "Kaszubskie Oko" Lokator: JO94AR62GH

Pozwolenie od: 04.02.2011

 • Otwarcie tonem subakustycznym (podnośną) CTCSS 94,8Hz
 • Przemiennik nie reaguje na ton 1750Hz !
 • Emisja podnośnej CTCSS 94,8Hz pozwala na nasłuch przemiennika z włączoną blokadą tonową.
 • Znamiennik telegraficzny oraz głosowy. Nadawany samoczynnie i co kilka minut przy dłuższych relacjach.
 • Funkcja radiolatarni - znamiannik telegraficzny nadawany co piętnaście minut.
 • Potwierdzenie wejścia (roger-beep).

Operator odpowiedzialny:


wieza

Budowa:

  Tor nadawczo odbiorczy zbudowany jest z dwóch profesjonalnych radiotelefonów UHF ICOM IC-F6022 połączonych duplekserem Jiesai SQ-450A. Za sterowanie pracą przemiennika odpowiada kontroler WX-STEU z oprogramowaniem w wersji 1.7. Moduł kontrolera jest wyposażony w pięciopunktowy korektor charakterystyki toru akustycznego oraz generator znamiennika głosowego A93010. W celu zapewnienia możliwości zdalnego zarządzania przemiennikiem poprzez inne medium niż radiowe, dodatkowo został on wyposażony w moduł wirtualnego portu RS-232 udostępnionego poprzez sieć Internet. Moduł ten zapewnia dostęp do portu szeregowego konfiguracji kontrolera WX-STEU.

 Zdalnie sterowanie drogą radiową umożliwia czuwanie nad stanem aparatury z dowolnego miejsca poprzez:
 • włączenie/wyłączenie przemiennika
 • regulacje kilkunastu parametrów czasowych związanych z otwarciem, podtrzymaniem, zamknięciem, ignorowaniem zakłóceń impulsowych oraz generowaniem potwierdzeń i znamiennika
 • włączanie/wyłączanie trybu radiolatarni
 • wybór sposobu otwarcia: fala nośna / CTCSS / ton 1750Hz.

  Zasilanie przemiennika zapewnia zasilacz impulsowy Mean-Well AD-155A wraz z współpracującą z nim baterią akumulatorów AGM KOBE typu HV-17/12. Jeden z akumulatorów jest zainstalowany w obudowie przemiennika, pozostałe dwa są podłączone w dodatkowej kasecie, zapewniając łączną pojemność baterii 51Ah. Pojemność ta wystarcza na dwie doby autonomicznej pracy przemiennika przy założeniu stosunku nadawnia do czuwania 1:10.

 

 Przemiennik jest wyposażony w szereg zabezpieczeń:

 • podwójny izolator ferrytowy zabezpieczajacy stopiń końcowy mocy przed skutakmi awarii ukłądu antenowego,
 • termostat i zespół trzech elektrowentylatorów zabezpieczjący zasilacz i nadajnik przed przegrzaniem,
 • ochronniki przeciwprzepięciowe w torze antenowym.

 Przemiennik został wbudowany w standardową obudowe przemysłową 19'' o wysokosci 3U i głębokości 350mm i umieszczony w szafie naściennej 12U. Pozostałe moduły szafy zawierają współpracujące z przemiennikiem urządzenia:

 • dodatkowa bateria akumulatorów,
 • router oraz przełącznik ethernet,
 • moduł bramki APRS 2m SR2NMG (w przyszłości).

 

Przemiennik powstał i pracuje dzięki współpracy i pomocy:

 • Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie (udostępnienie lokalizacji),
 • SP2GPU (zakup kabla CNT-400, złącz, uziemiaczy, wspornika anteny i odgromników oraz prace montażowe),
 • SQ4AFR (prace montażowe, zakup kabla 1/2'' LDF4A-50),
 • kol. Piotr (prace montażowe),
 • SP2TQI, SP2BRN, SP2SCS, SP2IST, SQ2WHH, SQ2IHP (wsparcie finansowe - udział w zakupie podzespołów).
 • Polski Związek Krótkofalowców - udział w zakupie podzespołów,
 • Firma Interkar - łącze internetowe dla potrzeb zdalnego sterowania i nadzoru.
logo_gotis

Zdjęcia:

Dla przemiennika SR2GN Internet dostarcza

interkar

 

Najnowsze informacje o przemienniku:

Propozycja sposobu montażu przemiennika na wieży w Gniewinie

 18 listopada 2010, po wcześniejszym uzgodnieniu z operatorami, mającymi swoje urządzenia na wieży widokowej w Gniewinie, złożyłem na ręce Pana Jerzego Włodarskiego propozycję sposobu montażu przemiennika oraz wykonania instalacji antenowej. Złożony dokument ma być podstawą do wydania pozwolenia na zainstalowanie przemiennika.

 Złożony dokument zawierał:

 • opis budowy i zasady działania przemiennika,
 • uzgodnienia z koortynatorem ds. przemeinników (rezerwacja kanału, moc, operatorzy),
 • opis techniczny proponowanych rozwiązań montażu jednostki wewnętrznej wraz przyłączeniem zasilania,
 • projekt instalacji antenowej (rysunki konstrukcji),
 • zgodę operatora sieci komórkowej P4,
 • zgodę operatora sieci bezprzewodowej INTERKAR,
 • dokumentacje anteny i elementów instalacji odgromowej,

 Według otrzymanych zapewnień, decyzja co do wydania pozwolenia ma zapaść już w przyszłym tygodniu.

73! de SP2XDM

Dobór urządzeń do przemiennika SR2KO

 Po analizie dotychczasowych rezultatów uzyskanych przy budowie przemienników SR2GA i SR2C zdecydowałem o zastosowaniu w przemienniku SR2KO następujących podzespołów i rozwiązań technicznych:

tor nadajnika:

tor odbiornika:

 • radiotelefon profesjonalny ICOM IC-F6022 (25W) wraz z opcjonalnym złączem akcesoriów oraz modyfikacją według biuletynu technicznego,
 • filtr pasmowo przepustowy czteroobwodowy o szerokości -1dB/2MHz i -50dB/30MHz,

zasilanie:

kontroler i automatyka:

tor antenowy:

 • filtr dupleksowy Jiesai SQ-450N, dostrojony do częstotliwości kanału przemiennika,
 • antena kolinearna Damond X-300
 • kabel koncentryczny Andrew CNT-400
 • ochronnik przeciwprzepięciowy MHT250-N48
 • uziemiacze ekranu kabla CNT-400

Dobór gotowego kontrolera został podyktowany planowanym czasem uruchomienia. i dostępnością środków Powtórzenie konstrukcji kontrolera zastosowanego poprzednio budowanych przemiennikach (zapewniających dużo większe możliwości) pochłonęło by zbyt wiele środków i czasu. Prostsze i tańsze okazało się zastosowanie gotowej płytki. Całość przemiennika zostanie zmontowana w jednej obudowie przemysłowej 19" o wymiarze 3U. Prace nad budowa przemiennika powinny potrwać tydzień :-)

Dobór anteny i kabla został podyktowany warunkami zabudowy, możliwymi do zrealizowania na wieży.

 

73! de SP2XDM

Uzgodnienia częstotliwości i znamiennika

 9 listopada 2010, po przeprowadzeniu pomiarów poziomu zakłóceń na wieży, oraz analizie zajętości kanałów dokonałem wyboru czestotliwości i wysłąlem zgłoszenie rezerwacyjne do Koordynatora ds. przemienienników, kolegi Zdzisława SP6LB. W czasie wizyty na wieży wykonaliśmy zdjęcia do celó projektowych a także zmierzyliśmy istotne elemementy konstrukcji, W pomiarach udział wzięli:

 •  Maciej SP2GPU
 •  Daniel SQ4AFR
 •  Michał SP2XDM

 Powyższe zdjęcia wykonał Maciej SP2GPU.

 

 10 Listopada otrzymałem pozytywną odpowiedź od koordynatora, co oznacza że wybrany kanał Kanał R97 (439,325/431,725MHz) oraz znamiennik SR2KO został zarezerowany.

 

73! de SP2XDM

Inicjatywa budowy przemiennika na "Kaszubskim Oku"

W czasie letniej wyprawy do skansenu w Nadolu połączonej ze zwiedzaniem okolicy, trafiłem na wieżę widokową w Gniewinie, wchodzącą w skład kompleksu turystycznego "Kaszubskie Oko" pojawiła się myśl, aby zainstalować na wieży nowy przemiennik przemiennik, bądź przenieść jeden z dotychczas zbudowanych.

 Wieża widokowa znajduje się przy brzegu zbiornika retencyjnego elektrowni szczytowo pompowej "Żarnowiec", na terenie rekreacyjnym promującym gminę Gniewino.

 

 

Właścicielem obiektu jest:

Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu sp. z o.o.

ul. Sportowa 1, 84-250 Gniewino

tel. 586 706 698-699, fax: 586 706 342

 

 

 Po przemyśleniu sprawy, zdecydowałem się na rozpoznanie możliwości zainstalowania przemiennika i rozpoczęcie procedur administracyjnych. Po wstępnym ustaleniu możliwości uzyskania pozwolenia Pomorski Zarząd Okręgowy PZK na moją prośbę wystąpił o zgodę na instalację przemiennika do właściciela obiektu pismem o następującej treści:

 

 

73! de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni