SR2KU 70cm Wieżyca

SR2KU w systemie Echolink

Od kilku dni przemiennik SR2KU jest podłączony do sieci Echolink. Osiągalny pod numerem 666654#.

  Całą obsługę systemu zapewnia jednopłytowy komputer pracujący pod systemem operacyjnym linux. Jako platformę sprzętową wybrano płytę główną firmy PCengines ALIX.1D z procesorem AMD Geode LX800 i 256MB pamięci operacyjnej. Cały system zainstalowano na karcie pamieci CF, system plików zamontowany tylko do odczytu. Użyto oprogramowanie Svxlink. Obciążenie procesora przy połączeniu kilku stacji dochodzi do 9%. Połączenie radiowe zapewnia radiotelefon Motorola GP900 połączony z ALIXem przez interfejs z pełną izolacją galwaniczną.

Dostępne komendy z klawiatury DTMF :

  • * Informacja o stanie systemu,
  • 1# informacja o podłączonych stacjach,
  • 2# informacja o node id przemiennika,
  • # rozłączenie ostatnio podłączonej stacji,
  • ## rozłączenie wszystkich podłączonych stacji,
  • numer# podłączenie do stacji o wpisanym numerze.

 Ograniczenie czasu relacji w kierunku echolink->przemiennik 300 sekund.

 Jak zwykle, zapraszamy do łączności.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni