SR2NMG APRS Gniewino

Budowa węzła APRS SR2NMG ukończona

 Prace nad przygotowaniem bramki APRS SR2NMG dobiegły końca. Bramka została zmontowana i uruchomiona. Większość prac montażowych i przygotowawczych wykonał Jędrzej SQ2DK.

 Niebawem nastąpi montaż bramki na wieży i jej pierwsze uruchomienie.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni