SR2OK 70cm Gdynia

Przemiennik SR2SB uruchomiony po remoncie

  Po trwającym ponad trzy tygodnie gruntownym remoncie, przemiennik SR2SB wrócił do swojej dotychczasowej lokalizacji. Przebudowa miała na celu dostosowanie przemiennika do wymagań stawianych przez jego docelową lokalizację - RKCN Gdynia-Oksywie, gdzie będzie pracował z wieży, z której pracują między innymi nadajniki radiofoniczne, telewizyjne i rozmaitych służb.
 Modernizacja przemiennika objęła:

  • wymianę obudowy rack na większą, w rozmiarze 3U x 350mm,
  • dobudowanie końcówki mocy opartej na hybrydowym wzmacniaczu dwustopniowym Mitsubishi typu RA60H4047M1, pozwalającym na osiągnięcie mocy wyjściowej do 60W (niezbędne do skompensowania strat w cyrkulatorach, duplekserze i kablu antenowym),
  • zabezpieczenie nadajnika podwójnym izolatorem ferrytowym (zapobiegającym zarówno uszkodzeniom końcówki mocy w przypadku uszkodzenia anteny jak i intermodulacjom od silnych nadajników pracujących z tej samej lokalizacji),
  • dobudowanie wąskopasmowego filtra odbiorczego, zapewniającego odporność na silne sygnały radiostacji dyfuzyjnych radiowych i telewizyjnych,
  • modernizację splittera, pozwalajacego na jednoczesną prace przemiennika 2m i 70cm z jednej anteny (modernizacja ta polegała na dodaniu trymerów wieloobrotowych i wymianie złącz nadajników na N a antenowego na DIN 7/16''),
  • dobudowanie układu korekcji charakterystyki toru audio,
  • dobudowanie modułu znamiennika głosowego,
  • wykonanie przyłacza do ewentualnego kontrolera Echolink.

Uruchomienie znamiennika głosowego i końcowa regulacja nastąpi po zamontowaniu w docelowej lokalizacji.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni