SR2OK 70cm Gdynia

Modernizacja SR2OK do Fusion C4FM

12 października 2018 odbyła się modernizacja przemiennika SR2OK. Podjęliśmy decyzję o rezygnacji z pracy w trybie analogowym na rzecz coraz popularniejszego standardu łączności cyfrowej Fusion emisją C4FM. W zakres prac modernizacyjnych weszły:

  • Wymiana starego modułu analogowego FM na nowy przemiennik Yaesu System Fusion DR-1X
  • Instalacja komputera z oprogramowaniem sterującym, do którego podłączony interfejs HRI-200 umożliwiający pracę przemiennika w sieci Wires-X,
  • Instalacja radiolinii umożliwiającej dostęp do Internetu (dosył z SP2ZIE).

W pracacach udział wzięli, SP2GPU, SQ4AFR, SP2JUK, SQ2WK, SP2FRN, SQ2OFX, SQ2CDE. Zakup niezbędnych materiałów był możłiwy dzięki wsparciu SQ2WK, SQ2KL, SQ2CET, SP2FRN, SQ2CDE, SP9MLI, SP2XDQ, SP2XDM. Przemiennik DR-1X został zakupiony dzięki zaangażowaniu Zarządu Koła Krótkofalowców 3FO. SP2PMW "Błyskawica".

 

Vy 73!, de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni