SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Nowe łącze internetowe do przemiennika SR2UVG

 Informuję, że po istotnych zmianach u naszego dostawcy Internetu, firmy Multi-IP Telekomunikacja otrzymaliśmy nowe łącze zapewniające kontakt przemiennika SR2UVG ze światem zewnętrznym. Nowe łącze wykonane jest już w technice światłowodowej, co z pewnością przełoży się na jego wysoką niezawodność. Przy okazji uległa zmianie adresacja urządzeń. Dotychczasowy adres panelu DPLUS nie uległ zmianie.

Ze swojej strony chciałbym podziękować zarządowi spółki Multi-IP Telekomunikacja za wsparcie moich działań i nieprzerwane już od ponad dwóch lat zapewnianie łączności do węzła Chwaszczyno, który oprócz przemiennika SR2UVG obsługuje telemetrię przemienników SR2C, SR2GS, SR2GT oraz bramkę APRS SR2C-2  multi-ip telekomunikacja 15

Vy  73! de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni