SR2Z 2m Gdynia

Chwilowe braki dostępności przemienników SR2Z, SR2C i SR2SB

 Z uwagi na przejściowe trudności, o których poniżej, mogą występować czasowe wyłączenia przemienników SR2Z, SR2C i SR2SB.

 Przemiennik SR2Z doświadcza obecnie podwyższonego poziomu zakłóceń, co powoduje jego niezamierzone otwarcia oraz podtrzymanie włączonego nadajnika. Z tego względu jest on zdalnie wyłączany na czas trwania niekorzystnych warunków. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie to rozwiązane poprzez wymianę radiotelefonu odbiorczego i włączenie na stałe blokady tonowej CTCSS o częstotliwości 94,8Hz.

 Z powodu remontu akademika, na którym zamontowane są przemienniki SR2C i SR2SB, pracownicy firmy remontowej często wyłączają zasilanie całego piętra. Czasem brak zasilania trwa dłużej niż dwa dni. Złączenie zasilania wymaga każdorazowo naszej wizyty. Stan ten ulegnie poprawie po zakończeniu remontu instalacji. Prawdopodobnie w ciągu najbliższego miesiąca.

 

 73! de SP2XDM, SP2GPU


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni