SR2Z 2m Gdynia

Uruchomienie przemiennika SR2Z po remoncie

 6 października 2011 o godzinie 14:10 nastąpiło ponowne uruchomienie przemiennika SR2Z po planowym remoncie. Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z otwarcia przemiennika tonem 1750Hz na rzecz blokady tonowej CTCSS 94,8Hz. W przemienniku zostały wymienione oba radiotelefony, zarówno odbiorczy wymieniony dzisiaj jak i nadawczy, wymieniony w poprzednim miesiącu.

 Przepraszamy kolegów, którzy do tej pory nie dostosowali swoich stacji do nadawania tonów CTCSS. Zmiana ta była konieczna dla dobra ogółu użytkowników i trwałości samego przemiennika. Wyrażamy nadzieję że poprawione parametry pracy zrekompensują tą niedogodność. Tym samym dokonaliśmy unifikacji sposobu otwierania naszych przemienników - obecnie SR2C, SR2Z, SR2GN, SR2SB i SR2KU otwierane są w ten sam sposób, zgodny z mapą przypisania tonów blokady subakustycznej dla rejonów SP. Przemiennik emituje w czasie pracy ton 94,8Hz, możliwe jest zatem również użycie blokady tonowej w radiach użytkowników (o ile posiadają one stosowny dekoder).

 Życzymy dalekich łączności przez przemiennik, prosząc jednocześnie o powstrzymanie się od używania tonu 1750Hz i zaprogramowanie w pamięciach Waszych urządzeń subtonu 94,8Hz.

 73! de SP2GPU, SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni