SR2Z 2m Gdynia

Uruchomienie przemiennika SR2Z w RkCN Gdynia-Oksywie

4 listopada 2012 w godzinach popołudniowych przemiennik SR2Z został uruchomiony w Radiokomunikacyjnym Centrum Nadawczym Emitel Gdynia-Oksywie. Przed uruchomieniem przemiennik został przebudowany i dostosowany do nowych warunków pracy.

 W ramach przebudowy wykonaliśmy następujące prace:

  • wymiana obudowy,
  • zmiana układu zasilania z 48V na buforowe 13,8V,
  • rozbudowa dupleksera z czterech do siedmiu obwodów rezonansowych w układzie Br-Br-Br w torze nadajnika i Br-Br-Bp-Bp w torze odbiornika,
  • zastosowanie podwójnego izolatora ferrytowego w układzie nadajnika,
  • wykonanie nowego okablowania i wpięcia w tor kablowy wspólnie z przemiennikem SR2SB,
  • wykonanie ukladu wymuszonego chłodzenia nadajnika,
  • montaż całości aparatury w szafie rack 19" 42U Rital flex.

  Podczas montażu wykonaliśmy też ostatnie prace przy torze antenowym - izolację głowic kablowych.

 Wyrażamy nadzieję, że przemiennik SR2Z w nowej lokalizacji będzie przydatny bardziej użytkowników radiotelefonów ręcznych i przewoźnych, poruszających się po zurbanizowanym terenie Gdyni, zapewniając łączność z dalszymi stacjami.

Vy 73! de SP2XDM, SP2GPU, SQ4AFR


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni