• Przemienniki amatorskie FM i DV

  Przemienniki amatorskie FM i DV

  SR2C, SR2GA, SR2GN, SR2GS, SR2UVG - co, jak i dlaczego. Czytaj dalej
 • Stacja nasłuchowa SP2XDM AIS - Gdynia

  Stacja nasłuchowa SP2XDM AIS - Gdynia

  Ruch statków na Zatoce Gdańskiej i w okolicach około 50 mil morskich od Gdyni Czytaj dalej
 • Filtry, dupleksery, kombinery rezonansowe

  Filtry, dupleksery, kombinery rezonansowe

  Czy fabryczne urządzenia tego typu nadają się dla amatorów? Jak je przerobić i przestroić? Czytaj dalej
 • Warstwa fizyczna sieci Ethernet

  Warstwa fizyczna sieci Ethernet

  Jak płynie prąd w kablach sieci komputerowych, czy można to zobaczyć, zmierzyć, zrozumieć? Czytaj dalej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 1
 • 2

Odpowiedź z UKE w sprawie koordynacji przemienników

Koledzy,
w załączeniu przesyłam odpowiedź UKE na mój wniosek w sprawie koordynacji przemienników..
Wynika z tego, że  istnieje szansa prawnego uregulowania  harmonizacji naszych przepisów z Bandplanem UKF IARU
Jednocześnie proponuję koledze Lewczukowi wybranie dla przemiennika znaku SR2OK zamiast SR2KO, gdyż nadal będzie to skojarzone z Okiem Kaszubskim.
Pozdrawiam
Zdzisław, SP6LB
----- Original Message -----

From: Bylicka Irena
To: sp6lb
Sent: Wednesday, January 26, 2011 11:59 AM
Subject: FW: Wniosek w sprawie koordynacji przemienników

Szanowny Panie,

Pismo Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej DSR-MLA-5250-43/98 adresowane było do Zarządów Okręgowych PAR, a do wiadomości pismo to otrzymały organizacje zrzeszające radioamatorów. Biorąc pod uwagę ówczesne potrzeby „środowisk krótkofalarskich” przyjęto wymienione w nim zasady przydzielenia znaków wywoławczych radiostacji bezobsługowych. Zasady określone w powyższym piśmie nie stanowiły regulacji prawnych, jedynie wyrażono w nim dobrą wolę Urzędu do honorowanie środowiskowych ustaleń w kwestii radiostacji bezobsługowych. Pozwolenie na używanie radiostacji bezobsługowych wydawane są na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 143 ust. 1, 2 i 3, art. 145, art. 146 ust. 1 pkt 1, art. 148 ust. 1 i 2 oraz art. 206 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) oraz § 5 lub 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 5 grudnia 2009 r. - w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 223, poz. 1472). W żadnym z wymienionych aktów prawnych nie odniesiono się do podnoszonych przez Pana kwestii tj. obowiązku koordynowania częstotliwości przeznaczonych dla radiostacji amatorskich.

Doceniamy jednakże Pana (jako przedstawiciela PZK) wieloletnie starania, mające na celu zgodne z przepisami IARU wykorzystanie częstotliwości przeznaczonych dla radiostacji bezobsługowych. Również w naszym interesie jest bezkolizyjna praca radiostacji bezobsługowych.

W dalszym ciągu będziemy brać pod uwagę Pana opinie, pod warunkiem, że osoba składająca wniosek akceptuje również Pana stanowisko.

W przypadku pozwoleń, o których unieważnieniu Pan pisze, wnioskodawcy nie zamierzali brać pod uwagą stosowanych przez środowisko radioamatorskie od lat reguł wykorzystania częstotliwości pracy radiostacji bezobsługowych.

Informujemy jednocześnie, że prowadzimy prace nad opracowaniem planu zagospodarowania częstotliwości przeznaczonych zgodnie z przepisami IARU dla urządzeń bezobsługowych.

Informujemy także, że pozwolenia na używanie radiostacji bezobsługowych o znakach wywoławczych SR5KO, SR5GK oraz SR5OT wydane zostały zgodnie z obowiązujacymi przepisami prawa i w związku z tym nie podlegają wzruszeniu.


Z poważaniem

Irena Bylicka

Gabinet Prezesa

Urząd Komunikacji Elektronicznej

ul .Kasprzaka 18/20

01-211 Warszawa

Tel. 22-53-49-344

Odpowiedź przygotowana przez:

Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni