Komunikaty

Komunikat byłego Koordynatora Przemienników

Informuję użytkowników przemienników już istniejących i planowanych, o  Zarządzeniu  nr 32 Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 13 października 2011, a mianowicie:

§ 15.
Koordynacja  procesu wydawania pozwoleń kategorii 5 (bezobsługowych)

Koordynacja częstotliwości pracy stacji bezobsługowych, polegająca na przydziale i doborze kanałów częstotliwości dla poszczególnych stacji bezobsługowych w celu ich wzajemnie niezakłóconej pracy, jest dokonywana przez Departament Zarządzania Zasobami Częstotliwości UKE.

 W związku z tym informuję, że na prośbę zainteresowanego będę nadal społecznie doradzał w sprawach przemienników, przy czym wydawane opinie nie będą miały żadnej mocy prawnej.

Zdzisław Bieńkowski, SP6LB
Jelenia Góra, 10.12.2011


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni