SR2C 2m Chwaszczyno

Wniosek o zmianę lokalizacji

 Na podstawie przeprowadzonych komputerowych symulacji i pomiarów w terenie, jak również ze względów organizacyjnych i technicznych postanowiłem zmienić lokalizacje przemiennika. W związku z tym 18.05.2004 do URTiP w Gdyni złożyłem wniosek o zmianę lokalizacji z Celbowo 4 na Gdynia, ul. Chwarznieńska 136/138. Przemiennik SR2C zostanie zainstalowany wspólnie z działającym juz przemiennikiem SR2GA.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni