SR2C 2m Chwaszczyno

Praca testowa przemiennika SR2C

 W godzinach popołudniowych przemiennik SR2C został po raz pierwszy uruchomiony do prób.

  Na okres testowy czas podtrzymania nośnej został ograniczony do 5 sekund, moc nadajnika do 2W.

 W najbliższym okresie przemiennik będzie monitorowany, testowany jak również ulegnie znacznej modyfikacji tor akustyczny oraz program sterujący pracą.

 Tutaj można zobaczyć zdjęcia z montażu przemiennika i zimowy krajobraz z najwyższego punktu w Gdyni.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni