SR2C 2m Chwaszczyno

Stan aktualny projektu SR2C

 W dalszym ciągu prace nad przemiennikiem są wstrzymane. Przemiennik w stanie sprawnym znajduje się u mnie. Filtr dupleksowy o niewystarczających parametrach znajduje się w klubie SP2YWL. Brak środków finansowych na zakup lub wykonanie lepszego filtra powstrzymują jego uruchomienie. Planuję w najbliższym czasie przekonstruować duplekser z układu pasmowo przepustowego na pasmowo zaporowy, wzorem rozwiązań fabrycznych firmy Radial.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni