SR2C 2m Chwaszczyno

Wstrzymanie prac

 Na dzien dzisiejszy z powodu braku środków na finansowanie przemiennika, jak również fakt, że został on zabrany z miejsca zainstalowania bez mojej zgody, prace zostały wstrzymane. Jak do tej pory zarówno duplekser jak filtr pasmowy 2m/70cm Diamond MX-72N znajduję się w miejscu mi nieznanym.

Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni