SR2GA 70cm Władysławowo

Przemiennik SR2GA w remoncie.

 Przemiennik SR2GA został zdemontowany 29 grudnia 2010. W wyniku przeprowadzonych oględzin i pomiarów okazało się że uszkodzeniu uległ układ nadajnika. Wymiany wymagały następujące podzespoły:

 • hybrydowa końcówka mocy Mitsubishi M67729H2,
 • kondensatory elektrolityczne na płycie nadajnika,
 • złącza sterowania modułem nadajnika.

 Przy okazji naprawy zdecydowałem się dokonać następujących ulepszeń:

 • wymienić dotychczasowy, modernizowany w ubiegłym roku zasilacz szeregowy (transformatorowy) na przemysłowy zasilacz impulsowy Mean-Well AD-155A z dodatkowym akumulatorem rezerwowym 17Ah,
 • dobudować układ korekcji charakterystyki toru audio,
 • poprawić oprogramowanie kontrolera przemiennika a w szczególności:
  • poprawić odporność na przypadkowe sygnały mogące powodować trzaski i niezamierzone uruchomienia,
  • zmodyfikować kod odpowiedzialny za pomiar sygnału korespondenta,
  • rozszerzyć ilość parametrów modyfikowalnych z menu (bez konieczności ingerencji w kod programu),
 • zamontować oczekujący od dłuższego czasu podwójny izolator ferrytowy (gdybym zrobił to wcześniej, być może uniknąłbym awarii końcówki mocy),
 • poprawić konstrukcję mechaniczną obudowy, w sposób pozwalający na szybki dostęp serwisowy do modułu nadawczo odbiorczego przez zdjęcie tylnej ściany,
 • zmienić konfigurację przedwzmacniacza i filtrów pasmowo przepustowych w celu zawężenia pasma wzmacnianego przez przedwzmacniacz,
 • wymienić częśc okablowania sterującego i akustycznego, zarówno pomiędzy modułami jak i wewnątrz modułu kontrolera (wydzielenie toru audio z wiązki sterującej),
 • poprawić dopasowanie końcówki mocy, poprzez dokładniejsze zestrojenie wyjściowego filtra dolnoprzepustowego (w 1999 roku, kiedy płyta nadajnika była przestrajana nie mieliśmy do dyspozycji wystarczająco dokładnych przyrządów).

 Obecnie wszystkie poprawki mechaniczne, układu zasilania, toru w.cz. zostały wykonane i przemiennik jest sprawny. Do wykonania pozostały jeszcze prace programistyczne i rozbudowa toru audio.
Nową końcówkę mocy dostarczył Maciek, SP2QBN.

 

W wyniku zmian w układzie przedwzmacniacza czułośc przemiennika przedstawia się następująco:

 • -130dBm (0,075μV) - próg uruchomienia przemiennika,
 • -128dBm (0,089μV) - poziom sygnału o dewiacji 3kHz z tonem CTCSS 94,8Hz + 1kHz który utrzymuje przemiennik w stanie uruchomionym stabilnym,
 • -125dBm (0,126μV) - pozim sygnału, przy którym korespondent jest wyraźnie słyszalny,
 • -121dBm (0,200μV) - poziom sygnału, przy którym sygnał korespondenta jest dobrej jakości.

 

Poprawie uległ również poziom mocy wyjściowej, pomimo wprowadzenia dodatkowego tłumienia w podwójnym izolatorze ferrytowym. Obecnie układ nadajnika emituje moc 21W, po przejściu przez złącza, cyrkulatory i duplekser na złączu antenowym dostępne  jest 14W. Sumaryczne tłumienie złącz, łączników, cyrkulatorów i dupleksera w  gałęzi nadajnika wynosi IL=-2,27dB. Przemiennik dysponuje ośmioma poziomami mocy wyjściowej, wybieranymi z poziomu systemu mikroprocesorowego:

Nastawa Wyj. nadajnika Wyj. nadajnika Wyj. dupleksera Wyj. dupleksera
nr [dBm] [mW] [dBm] [mW]
1 9,97 9,93 7,70 5,89
2 16,77 47,53 14,50 28,18
3 21,23 132,74 18,96 78,70
4 26,77 475,34 24,50 281,84
5 31,42 1386,76 29,15 822,24
6 36,83 4819,48 34,56 2857,59
7 40,17 10399,20 37,90 6165,95
8 43,87 24378,11 41,56 14321,88

 

73! de Michał, SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni