SR2GA 70cm Władysławowo

Przemiennik SR2GA uruchomiony po remoncie

 22 stycznia 2010 roku przemiennik SR2GA zosał uruchomiony w swojej stałej lokalizacji po przeprowadzony w czasie ostatniego miesiąca remoncie, obejmującym zarówno naprawę uszkodzonych podzespołów, całkowitą wymianę układów zasilania, zmiany i udoskonalenia oprogramowania sterującego jak i prewencyjną wymianę starzejących się komponentów.

 Modyfikacja oprogramowania powinna wpłynąc na komfort nasłuchu na przemienniku dzieku zwiększeniu odporności na sygnały nieporządane i wprowadzeniu zależności czasowych mających na celu zapobieganie otwarciu toru audio w przypadku pojawiania się krótkotrwałych sygnałów o czestotliwościach zbliżonych do tonu CTCSS otwierającego przemiennik. Pozostałe zmiany, zapewnie mniej dostrzegalne dla użytkowników, dotyczą kalibracji układu mierzącego poziom sygnału korespondenta. Zmiany objęły zaówno przetwornik A/D jak i określenie w programie osiemnastu poziomów sygnału z zakresu -136 - -81dBm, uwzględniające nieliniowość układu pomiarowego.

 

 Modernizacja układów zasilania, naprawa i strojenie toru w.cz. - SP2XDM,

 Ulepszenie oprogramowania kontrolera - SP2QBM,

 Zakup podzespołów do naprawy - SP2QBN, SP2BRN.

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni