SR2GA 70cm Władysławowo

Nowe pozwolenie dla SR2GA

 Z przyjemnością informuję, że odnowiliśmy pozwolenie radiowe na przemiennik SR2GA we Władysławowie. Nowe pozwolenie jest ważne do 26 listopada 2020-ego roku. Istotną zmianą jest to, że pozwolenie jest wydane na Pomorski Oddział Terenowy PZK, a nie jak dotychczas personalnie na mnie. Jest to celowe działanie, zmierzające do przerejestrowania wszystkich moich przemienników na stowarzysznie. Spowodowane jest to względami zarówno finansowymi i organizacyjnymi.

 Jest to najstarszy ze zbudowanych przeze mnie przemienników, powstał w 1999r a we Władysłowowie działa od lipca 2008 roku. będzie działał w tej formie i konfiguracji do pierwszej poważniejszej awarii ponieważ nie będzie już uzasadnienia ekonomicznego dla naprawy aparatury która ma ponad 15 lat i działa w systemie 24/7 (nalezy tu nadmienić, że część radiowa jest zaadaptowana z systemu NMT i ma sporo ponad 20 lat od daty produkcji). Co będzie dalej, czas pokaże - jak narazie sam się dziwie, że sprzęt wciąż działa - ostatnie wyłączenie było spowodowane tylko względami formalno-prawnymi.

 Vy, 73! de SP2XDM


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni