SR2GA 70cm Władysławowo

Wyłączenie przemiennika SR2GA na czas remontu masztu

Informuję, że przemiennik SR2GA we Władysławowie został wyłączony, z powodu konieczności wykonania remontu masztu antenowego w klubie SP2YWL. Przemiennik zostanie uruchomiony po zakończeniu prac remontowych.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni