SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Przemiennik wielokanałowy 70cm - pierwsza próba

 11 listopada 2011 roku wykonałem pierwszą próbę uruchomienia pięciu przemienników na jednej antenie. W tym samym czasie do jednej anteny przyłączone zostały cztery przemienniki na pasmo 70cm i jeden na pasmo 2m. W eksperymencie użyłem przemiennika SR2C oraz czterech fabrycznych przemienników na zakres 420-470MHz typu Motorola MTR-2000.

 Uruchomienie takiej konfiguracji było możłiwe, dzięki wczesniejszemu przestrojeniu, przygotowaniu i zamontowaniu w stelarzu następujących elementów

 

 Eksperyment miał na celu sprawdzenie mołziwości uruchomienia z jednej lokalizacji dwóch kanałów cyfrowych D-STAR i dwóch kanałów analogowych - lokalnego i dalekiego zasięgu z jednego zespołu anten przy użyciu jednego dupleksera dla każdego z pasm. Eksperyment sie powiódł w 100%, co oznacza że mozna znacząco podnieśc funkcjonalność stacji przemiennikowej oferując możliwość prowadzenia wielu rozmów w tym samym czasie, w zalezności od intencji korespondentów - lokalnie, na dużą odległość, emisją FM lub DV.

 Współfinansującymi projekt są: SPHQY, SQ4AFR, SP2IQW, SP2GPU, SQ2IHP.

 


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni