SR2UVG 70cm Chwaszczyno

Wniosek do koordynatora

9 listopada 2011 złożyłem wnioski na nowe przemienniki SR2GS, SR2GT i SR2UVG z wyborem częstotliwości i określeniem ich tymczasowej i docelowej lokalizacji.

Tymczasową lokalizacją przemienników będzie dzięki uprzejmości Rektora Akademii Morskiej w Gdyni - Studencki Dom Marynarza DS4 przy ul. Beniowskiego 20-22 w Gdyni - siedziba klubu SP2ZIE.

Docelową lokalizacją będzie Radiowo Telewizyjne Centrum Nadawcze Gdańsk/Chwaszczyno należące do spółki TP Emitel.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni