Komunikaty

Ćwiczenia sprawdzające przygotowanie wolontariatu i służb do obsługi Mistrzostw Europy Euro 2012 w Gniewinie

 24 września 2011 roku w Gniewinie, w godzinach 11-16  odbyły się ćwiczenia sprawdzające przygotowanie wolontariatu i służb do obsługi Mistrzostw Europy Euro 2012 w Gniewinie. Celem ćwiczeń było sprzwdzenie reakcji i współdziałania wszystkich uczestników w przypadku równoczesnego zaistnienia niebezpiecznych zdarzeń na kilku obiektach użyteczności publicznej, które mogą być zaangażowane w tworzenie zaplecza socjalnego mistrzostw Europy w piłce nożnej – Euro 2012. W ćwiczeniach udział wzięły następujące formacje i organizacje:

Organizatorzy:

  • Starosta wejherowski, Pan Józef Reszke,
  • Wójt gminy Gniewino, Pan Zbigniew Walczak.

Koordynatorzy:

Uczestnicy:

 W trakcie ćwiczeń zasymulowano jednoczesne wystąpienie następujących zdarzeń:

  • Pożar na statku wycieczkowym Nadolanin płynącym po jeziorze Żarnowieckim, w wyniku którego ginie człowiek.
  • Pożar hali sportowej w Gniewinie
  • Ujawnienie podejrzanego bagażu, postawionego w jednym z pokoi hotelu Mistral Sport w Gniewinie.

 PZK zostało zaproszone do udziału w Ćwiczeniach jako obserwator oraz organizator łączności zapasowej. Z naszej strony w ćwiczeniach udział wzięli: Rafał SQ2IHP, Maciej SP2GPU, Daniel SQ4AFR i Michał SP2XDM. Zainstalowaliśmy we wskazanym miejscu radiostację krótkofalową, stację monitorowania pozycji APRS a także radiostację UKF. Wszyscy uczestnicy byli wyposażeni w radiotelefony noszone gotowe do pracy w zarówno w FM jak i w systemie cyfrowej łączności D-STAR. Zapewniliśmy łączność pomiędzy poszczególnymi miejscami wystąpienia zdarzeń kryzysowych a głównym punktem łączności wyposażonym w stację krótkofalową.

 Zainteresowanie uczestnictwem PZK w ćwiczeniach wykazał Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, za co dziękujemy. Mieliśmy okazje zobaczyć w akcji profesjonalne służby i docenić pracę wolontariatu, jak również zaprezentować nasze możliwości.

 Zdjęcia z akcji ewakuacji hotelu, a także zebrania podsumowującego ćwiczenia można zobaczyć poniżej. Zdjęcia z akcji na przystani jeziora Żarnowieckiego i akcji gaśniczej Hali sportowej – na stronie Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

 Ćwiczenia zakończyły się zebraniem w sali kinowej GOTIiS,gdzie przedstawiciele każdej z uczestniczących w akcji formacji przedstawili swoje uwagi i spostrzeżenia.

 Warto przy okazji nadmienić, że PZK otrzymało zaproszenie do udziału w konferencji "Wolontariat w bezpieczeństwie powiatu wejherowskiego", która ma odbyć się 21 października 2011 roku w gmachu starostwa powiatowego w Wejherowie.

 Zapraszam do obejżenia reportażu zrealizowanego przez telewizję TTM.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni