Komunikaty

Konferencja ''Wolontariat w bezpieczeństwie powiatu wejherowskiego''

 21 października 2011 roku, w godzinach 11-15, w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie odbyła się konferencja z cyklu "Bezpieczny Powiat" pt. "Wolontariat w bezpieczeństwie powiatu wejherowskiego".

 Konferencję rozpoczęło wystąpienie Starosty wejherowskiego, Pana Józefa Reszke, który powitał zaproszonych gości i przedstawił pokrótce cele i plan konferencji. Następnie wystąpił Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie, który przedstawił dotychczasowe osiągnięcia wydziału, służb i wolontariatu oraz najistotniejsze wydarzenia z ostatnich lat, w tym poprzednie konferencje i wspólne ćwiczenia.

 W zasadniczej części konferencji zaprezentowało się siedem organizacji wolontariackich, działających w obrębie powiatu (w tym Pomorski Oddział PZK):

 

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycach,
  • Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe powiatu wejherowskiego,
  • Grupa Ratownictwa Medycznego Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie,
  • Pomorski Oddział Terenowy Polskiego Związku Krótkofalowców,
  • Fundacja Filar w Wejherowie,
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny w Wejherowie,
  • Salezjański Ośrodek Wychowawczy "Nasz Dom" w Rumi

Po krótkiej przerwie nastąpiły trzy wykłady tematyczne przedstawione przez:

  • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
  • Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie,
  • Kaszubsko - Pomorska Szkoła Wyższa w Wejherowie.

 Na zakończenie wystąpił Starosta, który dziękując wszystkim za przedstawione prezentacje zaprosił uczestników do dyskusji.

 

 Pomorski oddział PZK na konferencji reprezentowali koledzy: Dariusz Mankiewicz, SP2HQY i Michał Lewczuk, SP2XDM. Przedstawiliśmy prezentację pokazującą kim jesteśmy, jakie mamy cele i w czym wyraża się nasza użyteczność w sytuacjach kryzysowych. Prezentacja została dobrze odebrana przez uczestników, w trakcie przerwy spotkaliśmy się objawami zainteresowani ze strony przedstawicieli władz powiatu. Po przerwie i wykładzie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Pan Naczelnik Kazimierz Grubba przekazał informację o planach zacieśnienia współpracy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie z Pomorskim Oddziałem PZK.

 Poniżej załączm kilka zdjęć z konferencji. Relację z jej rozpcozęcia przedstawia na swojej stronie Twoja Telewizja Morska.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni