Komunikaty

Klub SP2ZIE organizuje Szkolenie na świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu SRC (GMDSS)

 Termin szkolenia SRC to 19 listopada 2011 roku (sobota) godz: 10:00 Zajęcia zaczyna się o 10:00 i trwają do 14:00-15:00 Szkolenie przygotowujące odbędzie się w Gdyni, Al. Jana Pawła II/9 (dawny Skwer Kościuszki) budynek YK "STAL", Gdynia. Termin egzaminu SRC to 21 listopada 2011 godz: 13:00 (poniedziałek) w Szkole Morskiej w Gdyni (ul. Hryniewickiego). Opłatę za szkolenie przygotowujące w kwocie 150 PLN należy wnieść na konto bankowe: Polbank EFG 93234000091040401000014653

 Opłatę za szkolenie przygotowujące należy dokonać najpoźniej do 9 listopaa 2011 roku. W związku z tym że kurs jest organizowany przy współpracu z klubem SP2ZIE "Szkuner" została wynegocjowana preferencyjna cena szkolenia 150 PLN. Wymogiem uzyskania preferencyjnej ceny jest umieszczenie w tytule przelewu treści: "Kurs SRC/SP2ZIE" a następnie imię nazwisko i ew. znak krótkofalarski.

 Opłata za egzamin:

 Zgodnie z informacja podaną na stronie UKEW celu uzyskania świadectwa nowego (pierwszy raz) i odnawianego (zmiana terminu ważności), wpłat należy dokonywać na konto: NBP O/O Warszawa: 75 1010 1010 0060 4422 3100 0000 Tytuł konta: UKE Tytuł wpłaty: za egzamin i za świadectwo MOR Opłata za egzamin na świadectwo operatora łączności bliskiego zasięgu wynosi 125 PLN (25 PLN wydanie świadectwa, 100 PLN egzamin).

 Osoby ubiegającę się o egzamin 21 listopada 2011 roku muszą najpóźniej do 4 listopada złożyć stosowny wniosek (wraz z wymaganymi załącznikami) w Sekretariacie Komisji w Gdyni Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Krystian Górski Vy 73s de SQ2KL


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni