SR2C 2m Chwaszczyno

Niepokojący list

Od kolegi Zdzisława SP6LB, koordynatora przemienników w SP otrzymałem bardzo niepokojący list zawierający kopie korespondencji od SP2CHY i SP2LLQ. Z treści tego listu wnioskuję, że klub SP2ZIE wraz z wymienionymi kolegami zamierza pozbawić mnie prawa do lokolaizacji przemienników pod adresem Chwarznieńska 136/138. Ponieważ zostałem poproszony o wyjaśnienie pwenych kwestii formalnych musiałem udzielić odpwiedzi.

Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni