SR2C 2m Chwaszczyno

Próba odebrania znaku i przydziału częstotliwości dla SR2C

 Otrzymałem informację o stanowisku koordynatora SP6LB w sprawie wniosku SP2LLQ o odebranie mi prawa do częstotliwości, znaku i lokalizacji.

Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni