SR2C 2m Chwaszczyno

Demontaż przemiennika SR2C

 Przemiennik został zdemontowany w celu wprowadzenia zmian konstrukcyjnych i poprawek. W miejscu instalacji pozostały tylko filtry dupleksowe. Poprawki zostaną wprowadzone na przełomie maja i czerwca o ile pozwolą na to fundusze. Dalszy los przemiennika nie jest jeszcze przesądzony. Nie wiem jak zakończy się sprawa dotycząca lokalizacji. Obecnie nie dysponuje tez środkami finansowymi na dalsze prace. Również problemem wydaje się być mała ilość wolnego czasu, który wypełniają mi praca oraz studia. Dziękuję kolegom za dobre słowa oraz zaangażowanie,  jednocześnie wyrażam ubolewanie nad niewielkim zainteresowaniem lokalnej społeczności krótkofalarskiej oraz pseudo koleżeńską, a nawet wrogą, postawą, co niektórych osób.


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni