SR2Z 2m Gdynia

Znak: SR2Z     Kanał R2 (145,650/145,050MHz)     Moc 10W

Lokalizacja: Obiekt EMITEL RkCN Gdynia/Oksywie Lokator: JO94GN40HT

Zezwolenie od: 15.10.2010

  • Otwarcie subtonem CTCSS 94,8Hz
  • Przemiennik emituje w trakcie nadawania subton CTCSS 94,8Hz
  • Znamiennik głosowy i telegraficzny. Nadawany samoczynnie co dziesięć minut.
  • Potwierdzenie wejścia (roger-beep).
  • Ogranicznie czasu retransmisji do 15 minut z przerwą 1 min.
Schemat wkrótce

Operator odpowiedzialny:


Przemiennik powstał dzięki współpracy:

  • SP2GPU (wykonanie przemiennika),
  • klub SPZIE (środki na zakup podzespołów),
  • SP2LLQ, SP2SCQ, SQ2RH, SQ2DK, SQ4AFR (wsparcie finansowe).

Zdjęcia:

Najnowsze informacje o przemienniku:

Przygotowania do przeniesienia SR2Z i SR2SB na RkCN Gdynia-Oksywie

 5 lipca 2012 rozpoczęliśmy prace mające na celu przeniesienie przemienników SR2Z i SR2SB do nowej lokalizacji w Ośrodku TP EMITEL RkCN Gdynia-Oksywie. Pierwszy etap prac obejmował wciągnięcie na wieżę 60 metrów kabla RFS 7/8''. Dugi etap, wykonany 10 i 11  lipca 2012 obejmmował wprowadzenie fidera do pomieszczenia stacji, montaż uziemiaczy, dostarczenie i montaż szafy rack 42U i wykonanie wewnętrznej linii zasilajacej 230V. Kabel zakończony jest głowicami żeńskimi 7/16" i sięga od miejsca przyszłej instalacji anteny na krawężniku wieży do pomieszczenia stacji. Kabel został zamocowany w torze kablowym za pomocą uchwytów MET-POL typu FC-B.

Czytaj dalej

Uruchomienie przemiennika SR2Z po remoncie

 6 października 2011 o godzinie 14:10 nastąpiło ponowne uruchomienie przemiennika SR2Z po planowym remoncie. Najważniejszą zmianą jest rezygnacja z otwarcia przemiennika tonem 1750Hz na rzecz blokady tonowej CTCSS 94,8Hz. W przemienniku zostały wymienione oba radiotelefony, zarówno odbiorczy wymieniony dzisiaj jak i nadawczy, wymieniony w poprzednim miesiącu.

 Przepraszamy kolegów, którzy do tej pory nie dostosowali swoich stacji do nadawania tonów CTCSS. Zmiana ta była konieczna dla dobra ogółu użytkowników i trwałości samego przemiennika. Wyrażamy nadzieję że poprawione parametry pracy zrekompensują tą niedogodność. Tym samym dokonaliśmy unifikacji sposobu otwierania naszych przemienników - obecnie SR2C, SR2Z, SR2GN, SR2SB i SR2KU otwierane są w ten sam sposób, zgodny z mapą przypisania tonów blokady subakustycznej dla rejonów SP. Przemiennik emituje w czasie pracy ton 94,8Hz, możliwe jest zatem również użycie blokady tonowej w radiach użytkowników (o ile posiadają one stosowny dekoder).

 Życzymy dalekich łączności przez przemiennik, prosząc jednocześnie o powstrzymanie się od używania tonu 1750Hz i zaprogramowanie w pamięciach Waszych urządzeń subtonu 94,8Hz.

 73! de SP2GPU, SP2XDM

Modernizacja przemiennika SR2Z

 4 października 2011 przemiennik SR2Z został zdemontowany w celu przeprowadzenia wymiany odbiornika. Dotychczasowy, wysłużony odbiornik zostanie zastąpiony nowym radiem firmy Motorola, oferującym oprócz zdecydowanie większej czułości i lepszej odporności na intermodulację również dekoder CTCSS.

Czytaj dalej

Chwilowe braki dostępności przemienników SR2Z, SR2C i SR2SB

 Z uwagi na przejściowe trudności, o których poniżej, mogą występować czasowe wyłączenia przemienników SR2Z, SR2C i SR2SB.

 Przemiennik SR2Z doświadcza obecnie podwyższonego poziomu zakłóceń, co powoduje jego niezamierzone otwarcia oraz podtrzymanie włączonego nadajnika. Z tego względu jest on zdalnie wyłączany na czas trwania niekorzystnych warunków. W ciągu najbliższych dwóch tygodni zostanie to rozwiązane poprzez wymianę radiotelefonu odbiorczego i włączenie na stałe blokady tonowej CTCSS o częstotliwości 94,8Hz.

 Z powodu remontu akademika, na którym zamontowane są przemienniki SR2C i SR2SB, pracownicy firmy remontowej często wyłączają zasilanie całego piętra. Czasem brak zasilania trwa dłużej niż dwa dni. Złączenie zasilania wymaga każdorazowo naszej wizyty. Stan ten ulegnie poprawie po zakończeniu remontu instalacji. Prawdopodobnie w ciągu najbliższego miesiąca.

 

 73! de SP2XDM, SP2GPU


Logo PZK h15 200dpi

Ruch Obywatelski Miłośników Broni